ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๕ ชุด พอรู้ทาง ก็สุขแท้

อายุแท้ ยิ่งมากยิ่งดี

ความยาว ๐:๓๑:๑๒ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดพอรู้ทาง ก็สุขแท้
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
เรื่องที่ควรฟังก่อนจะวิ่งไล่ตามความสุข หรือจะก้าวไปในความสุข
เรื่องที่ต่อเนื่องบริหารคนต้องให้ได้ทั้งใจ ไปถึงทั้งโลก
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง