ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑๖ ชุด พอรู้ทาง ก็สุขแท้

มองอนาคตผ่านรากฐานความคิด และชีวิตท่านพุทธทาส

ความยาว ๐:๕๗:๔๑ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดพอรู้ทาง ก็สุขแท้
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
เรื่องที่ควรฟังก่อนปรุงแต่งดี ก็ดี มีปัญญาถึง จึงไม่ปรุงแต่งได้
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง