ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑๒ ชุด ธรรมไม่ทิ้งโลก ๒๕๔๙

ปฏิกรรม (ตอนที่ ๒) คนที่แก้กรรม จะงอกงามก้าวหน้า

ความยาว ๐:๓๓:๑๓ ชั่วโมง

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง