ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๗ ชุด งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข

จะเป็นนักทำงานที่แท้ได้ ต้องรู้จักขยายโลกทัศน์

ความยาว ๑:๐๑:๕๘ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดงานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข
ข้อมูลเบื้องต้น[00:00:53] รักษาคนป่วยไข้ รักษาทั้งกายและใจ
[00:08:38] ฉันทะเป็นทุนดีแต่ต้น
[00:11:18] ทำใจพร้อมธรรม งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข
[00:13:20]      แบบที่ ๑ คือ ไม่รับ ไม่เก็บ

[00:15:10]      แบบที่ ๒ คือ เรียนรู้

[00:18:07]      แบบที่ ๓ คือ ถือเป็นบททดสอบ

[00:20:35]      แบบที่ ๔ คือ พัฒนาตน

[00:27:45]      แบบที่ ๕ คือ วิธีของพระโพธิสัตว์

[00:32:40]      แบบที่ ๖ คือ แบบพระอรหันต์
[00:36:17] หลักธรรมเกื้อหนุนการปฏิบัติงาน
[00:36:17] ฉันทะ

[00:36:52] จิตสำนึกในการศึกษา

[00:40:40] ท่าทีของการมองสิ่งทั้งหลาย
[00:46:48] กัลยาณมิตร
[00:48:22] คุณธรรมประจำใจ สานสายใยเชื่อมสัมพันธ์
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ บุคคลากร โรงพยาบาลสุโขทัย ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรงดงยาง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
เรื่องที่ควรฟังก่อนทำงานทำไม? เพื่อใคร? ได้อะไร? ตอนที่ ๒
เรื่องที่ต่อเนื่องเคราะห์ร้ายเจอประเทศไหนกลายเป็นโชค โชคดีเจอประเทศใดกลายเป็นเคราะห์ ตอนที่ ๑
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง