ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑๒ ชุด จะทำอย่างไรกับวิกฤตการเมืองวันนี้

เถรวาทของคอลัมนิสต์ กับเถรวาทตามหลักที่ไม่ผิด ตอนเสริมที่ ๔

ความยาว ๐:๒๓:๐๖ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดจะทำอย่างไรกับวิกฤตการเมืองวันนี้
ที่มาจาก ตอบปัญหาพระใหม่ แก่ พระนวกะ ณ วัดญาณเวศกวัน
เรื่องที่ควรฟังก่อนเถรวาทของคอลัมนิสต์ กับเถรวาทตามหลักที่ไม่ผิด ตอนที่ ๓
เรื่องที่ต่อเนื่องบวชเรียนหายไป เมืองไทยได้วัดหลวงตา
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง