ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๒๑ ชุด ธรรมประจำวัย

ช่วยคนจะตาย จนถึงวาระสุดท้ายจริงๆ

ความยาว ๐:๒๑:๕๑ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมประจำวัย
ข้อมูลเบื้องต้น[00:58] เมื่อตัวเราหรือคนที่เรารักเจ็บป่วย จะมีวิธีการวางท่าทีของจิตใจและปฏิบัติอย่างไร?
[08:08] เมื่อวาระสุดท้ายของชีวิตกำลังมาถึง เราควรจะวางท่าที และจะปฏิบัติตัวอย่างไร?
[19:22] หากป่วยหนักการรับรู้ลงน้อยมากหรือไม่รู้ตัวแล้ว ควรจะช่วยเขาอย่างไร?
----------------------------------
[06:03] เรื่องของการหาประโยชน์จากสถานการณ์ การเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เป็นสถานการณ์อย่างหนึ่ง เราก็ต้องใช้มันให้เป็น ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด เราก็ต้องดูว่า เช่น โรคนี้มันเป็นภัยต่อชีวิตเรา มันจะทำให้ชีวิตเราสั้นลงไหม ถ้าอายุสั้น เราก็จะได้กะวางแผนชีวิตสิ ว่าเราจะมีเวลาสักเท่าไร แล้วเราจะใช้เวลานี้อย่างไร จึงจะเกิดประโยชน์ที่สุด อันนี้ก็อย่าง หรือ ถ้ามันไม่ใช่เรื่องของกาลเวลาที่เหลือเท่าไร มันอาจจะเป็นเจ็บป่วยเรื้อรังอย่างนี้ เราก็มามองในแง่ของการวางแผนชีวิตเหมือนกันว่า เราจะเป็นอยู่อย่างไรจึงจะเหมาะกับโรคนี้ เป็นอยู่ให้เหมาะกันที่สุด เราจะได้เป็นอยู่ให้ดี แล้วก็จะได้ใช้ประโยชน์จากสภาพของชีวิตแบบนี้ โรคหลายอย่างมันกลับเป็นโอกาส บางทีสิ่งที่เราจะไม่ได้ทำกลับได้ทำ แล้วก็กลับเป็นได้ประโยชน์มาก เป็นอย่างนี้เยอะ เพราะฉะนั้นจึงได้เคยพูดบอกว่า
----------------------------------
[07:19]  หลักความจริงมีอยู่ว่า ความไม่มีโรคเป็นยอดลาภ หรือ เป็นลาภอันประเสริฐ ก็จริง เมื่อไม่มีโรคมันก็เป็นลาภ ทำให้เรามีร่างกายที่เอาไปใช้ประโยชน์ ทำอะไรต่ออะไรได้สะดวก แต่ทีนี้ถ้าเกิดเป็นโรค ก็ต้องทำโรคให้เป็นลาภ
เรื่องที่ควรฟังก่อน ไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิด ก็ได้แค่เชื่อว่าไม่เกิด ไม่ได้รู้สักที
เรื่องที่ต่อเนื่องทำบุญให้คุณพ่อ
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง