ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑๔ ชุด Dhamma Talks in English

Aging and Dying

ความยาว ๒๕:๕๑ ชั่วโมง

ภาษาอังกฤษ
อยู่ในชุดDhamma Talks in English
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ an international medical symposium on Death and Dying ณ Royal Beach and Resort Pattaya
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง