ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๖ ชุด ธรรมบรรยาย ๒๕๖๒

เอาฝุ่นควันของท่านคืนไป ให้พวกฉันได้เสียงจั๊กจั่นกลับมา

ความยาว ๐๑:๑๖:๔๘ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมบรรยาย ๒๕๖๒
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง