พุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมเทศนา แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ผจงจิต อินทสุวรรณ ผู้อำนวยการ และอาจารย์ จากสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรงดงยาง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๓ เมษายน ๒๕๓๖
เป็นเล่มเดียวกับ จะพัฒนาคนกันได้อย่างไร?
พิมพ์ครั้งแรกพฤศจิกายน ๒๕๓๖
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๖
ISBN974-596-822-6
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง