ภัยแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

...เมื่ออยู่กับความเป็นจริง ก็ต้องยอมรับว่าภัยมีทั้งจากข้างนอกและเกิดขึ้นได้ข้างใน ต้องไม่ประมาทป้องกันแก้ไขทั้งสองด้าน จริงอยู่ ภัยที่เกิดภายในสำคัญที่สุด เพราะถ้าไม่ทำบ้านเรือนให้มั่นคงแข็งแรง ถึงไม่มีใครมาทำอะไรบ้านเรือนก็พังได้ บางทีก็เผาบ้านตัวเองเสียเลย แต่กระนั้นถึงจะสร้างบ้านแข็งแรงมากเท่าใด ถ้ามีโจรผู้ร้ายภายนอกก็ต้องระวังป้องกัน แม้แต่ปลวกก็ยังต้องดูแลระวังไว้...

...บางที่คนที่มุ่งร้าย อาจจะมาลอบวางเพลิงเผาบ้านก็ได้ หรือแม้แต่คนไม่ดีมาเผาป่าข้างนอก ไฟอาจลามมาไหม้บ้านเรา ก็ต้องระวังป้องกันด้วย แต่ร้ายกว่านั้น บางทีคนนอกปลอมแปลง หรือแอบแฝงมาอยู่ข้างใน แล้วรอจังหวะทำลาย หรือค่อยๆ ทำลายระยะยาว หรือยิ่งกว่านั้น คนในสมคบกับคนนอกทำลายไม่ให้รู้ตัวก็มี...

...ยิ่งกว่านั้น ขณะที่ไฟกำลังไหม้บ้านอยู่ ใครจะบอกว่า คุณอยู่ในบ้านมีหน้าที่ทำครัว ก็ทำกับข้าวต่อไป หรือเธอมีหน้าที่ทำความสะอาด ก็กวาดบ้าน ถูบ้านไป ไม่ต้องดูแลของ ไม่ต้องดับไฟ อย่างนี้ไม่ถูกแน่ แม้แต่แผ่นกระดานก็จะไม่มีให้เช็ดถู...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ นายแพทย์สมพนธ์ บุณยคุปต์ ประธานการเสวนา, บุคคลากร โรงพยาบาลวิชัยยุทธ และผู้เข้าร่วมประชุม ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ เมื่อ ๒ กันยายน ๒๕๔๔
เปลี่ยนไปสู่ ภัยแห่งพระพุทธศาสนา - ความรู้เพื่อพัฒนาการนับถือศาสนาของคน
ข้อมูลพัฒนาการ
  • มีการเพิ่มเติมเนื้อความและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "ภัยแห่งพระพุทธศาสนา - ความรู้เพื่อพัฒนาการนับถือศาสนาของคน" เมื่อ ธันวาคม ๒๕๕๓
พิมพ์ครั้งแรกกุมภาพันธ์ ๒๕๔๕
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐
ISBN978-974-7628-82-1
เลขหมู่BQ4570.S6

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 2 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง