การศึกษาฉบับง่าย Education made Easy ฉบับ 2 พากษ์

ภาษาไทย-อังกฤษ
แปลจาก - การศึกษาฉบับง่าย-Education Made Easy
พิมพ์ครั้งแรกกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒
ISBN974-7892-27-8
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง