ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๖ ชุด ธรรมะจากเหตุการณ์ ๒๕๔๔

ภัยแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

ความยาว ๒:๑๗:๐๔ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมะจากเหตุการณ์ ๒๕๔๔
ที่มาจาก เทศน์ บรรยาย แก่ ผู้เข้าร่วมเสวนาประสาพุทธ ครั้งที่ ๓ ชมรมพุทธศาสนา โรงพยาบาลวิชัยยุทธ นำโดย น.พ. สมพนธ์ บุณยคุปต์ ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
เรื่องที่ควรฟังก่อนทำอย่างไรผู้หญิงก็ได้ ธรรมวินัยก็ไม่เสีย
เรื่องที่ต่อเนื่องคนไทยมีบุญ แต่ไม่รู้จักใช้บุญ
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง