ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๗ ชุด ธรรมะจากเหตุการณ์ ๒๕๔๔

คนไทยมีบุญ แต่ไม่รู้จักใช้บุญ

ความยาว ๐:๕๒:๕๘ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมะจากเหตุการณ์ ๒๕๔๔
ที่มาจาก เทศน์ บรรยาย แก่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งคณาจารย์ช้าราชการชั้นผู้ใหญ่ กระทรวงศึกษาธิการและกรมการศาสนา ณ วัดญาณเวศกวัน
เรื่องที่ควรฟังก่อนภัยแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
เรื่องที่ต่อเนื่องไฮเทค ไฮทุกข์
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง