ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๘ ชุด ธรรมะจากเหตุการณ์ ๒๕๔๔

ไฮเทค ไฮทุกข์

ความยาว ๐:๓๑:๐๖ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมะจากเหตุการณ์ ๒๕๔๔
ที่มาจาก เทศน์ บรรยาย แก่ คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ และคณะญาติโยม ณ วัดญาณเวศกวัน
เรื่องที่ควรฟังก่อนคนไทยมีบุญ แต่ไม่รู้จักใช้บุญ
เรื่องที่ต่อเนื่องโลกถึงกันกว้างใหญ่ แต่ใจคนกลับแคบลง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง