ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๙ ชุด ธรรมะจากเหตุการณ์ ๒๕๔๔

โลกถึงกันกว้างใหญ่ แต่ใจคนกลับแคบลง

ความยาว ๑:๑๔:๔๖ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมะจากเหตุการณ์ ๒๕๔๔
ที่มาจาก เทศน์ บรรยาย แก่ พลอากาศตรี สมนึก - คุณวัฒนา ชวนสนิท (เจ้าภาพกฐิน), คุณเชษฐ รักตะกนิษฐ (เจ้าภาพผ้าป่า) และ คณะญาติโยม ณ วัดญาณเวศกวัน
เรื่องที่ควรฟังก่อนไฮเทค ไฮทุกข์
เรื่องที่ต่อเนื่องกุญแจไขความสำเร็จในยุคข่าวสารข้อมูล
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง