ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑๘ ชุด ธรรมะจากเหตุการณ์ ๒๕๔๔

นับถือพุทธศาสนาอย่าให้เพี้ยน

ความยาว ๑:๐๗:๒๙ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมะจากเหตุการณ์ ๒๕๔๔
ที่มาจาก สนทนาธรรมกับพระ
เรื่องที่ควรฟังก่อนฝึกคนเริ่มต้นที่ไหน
เรื่องที่ต่อเนื่องฟื้นวินัยชาวพุทธขึ้นมาให้เป็นวิถีของสังคมไทย
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง