ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๗ ชุด ธรรมะหลากหลายในปี ๒๕๔๖

วันลั่นกลองธรรม นำสังคมเข้าสู่ทางสายกลาง

ความยาว ๑:๐๓:๐๐ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมะหลากหลายในปี ๒๕๔๖
เรื่องที่ควรฟังก่อนวัฒนธรรมกับคุณธรรม
เรื่องที่ต่อเนื่องพุทธธรรมกับการรักษาคนไข้
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง