ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๘ ชุด ธรรมะหลากหลายในปี ๒๕๔๖

พุทธธรรมกับการรักษาคนไข้

ความยาว ๑:๑๖:๓๙ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมะหลากหลายในปี ๒๕๔๖
ที่มาจาก สนทนาธรรมกับโยม
เรื่องที่ควรฟังก่อนวันลั่นกลองธรรม นำสังคมเข้าสู่ทางสายกลาง
เรื่องที่ต่อเนื่องไม่มีโรคเป็นยอดลาภ แต่ถ้าเป็นโรคต้องทำโรคให้เป็นลาภ
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง