ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๘ ชุด ธรรมะหลากหลายในปี ๒๕๔๖

พุทธธรรมกับการรักษาคนไข้

ความยาว ๑:๑๖:๓๙ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมะหลากหลายในปี ๒๕๔๖
ข้อมูลเบื้องต้น[01:04:08] ปุถุชนนั้นมักจะดิ้นรนขวนขวายเมื่อถูกทุกข์บีบคั้นภัยคุกคาม ใช่ไหม พอสุขสบายก็โน้มไปในทางที่จะหยุด เฉื่อย นอน แล้วก็เลยเสื่อม ...ก็ต้องใช้ประโยชน์จากความทุกข์จากปัญหาเอาเป็นแบบฝึกหัด เพราะมนุษย์นี้จะพัฒนาได้ด้วยแบบฝึกหัด ฉะนั้นถ้าอะไรมาเป็นแบบฝึกหัดให้เราได้ แม้มันจะร้ายก็กลายเป็นดีหมด ใช่ไหม ฉะนั้นปัญหาและความทุกข์ก็เป็นประโยชน์ เมื่อใช้เป็นเอามาเป็นแบบฝึกหัด เอาเป็นแบบทดสอบความเข้มแข็ง ทีนี้ความสุขก็ต้องมีพัฒนาหลายขั้นด้วย 
ที่มาจาก สนทนาธรรมกับโยม
เรื่องที่ควรฟังก่อนวันลั่นกลองธรรม นำสังคมเข้าสู่ทางสายกลาง
เรื่องที่ต่อเนื่องไม่มีโรคเป็นยอดลาภ แต่ถ้าเป็นโรคต้องทำโรคให้เป็นลาภ
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง