ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑๐ ชุด ธรรมะหลากหลายในปี ๒๕๔๖

จะเชื่อหรือไม่ กรรมไม่ง้อใคร ตอนที่ ๑

ความยาว ๑:๐๘:๐๗ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมะหลากหลายในปี ๒๕๔๖
ที่มาจาก เทศน์ บรรยาย
เรื่องที่ควรฟังก่อนไม่มีโรคเป็นยอดลาภ แต่ถ้าเป็นโรคต้องทำโรคให้เป็นลาภ
เรื่องที่ต่อเนื่องจะเชื่อหรือไม่ กรรมไม่ง้อใคร ตอนที่ ๒
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง