ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๗ ชุด วิกฤตบ้านเมืองวันนี้ โอกาสที่มีควรเป็นของใคร?

สังคมต้องหลากหลาย ให้เข้ากับระดับการพัฒนาของคน

ความยาว ๐:๕๓:๕๑ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดวิกฤตบ้านเมืองวันนี้ โอกาสที่มีควรเป็นของใคร?
ข้อมูลเบื้องต้น[00:01:05] ความหมาย สังคมแบบพุทธ
[
00:18:06] ความต้องการการของมนุษย์ในมุมมองพระพุทธศาสนา
[
00:33:04] หน้าที่พระใหม่ กับการพัฒนาคน
[
00:39:11] สังคมต้องหลากหลาย ให้เข้ากับระดับการพัฒนาของคน
----------------------------------
[
00:22:28] คนเรามีความต้องการสองแบบ ที่เป็นกุศลกับอกุศลท่านก็ให้รู้จักแยก ทีนี้มนุษย์นี่ต้องระวังเรื่องตัณหา แล้วถ้าเราไม่พัฒนาเราก็จะเพิ่มดีกรีและปริมาณความต้องการของตัณหา ใช่ไหม แล้วไอ้เจ้าตัวนี้มันกลับมาขวางมาขัดความต้องการฝ่ายกุศลเลย กลบทับเลย บางทีเลยหายไปเลย ทีนี้ก็มุ่งแต่จะหามาเสพเพื่อตนเอง ถูกไหม จะเอาท่าเดียวเลยจะหามาให้แก่ตัวเอง ทีนี้มันก็เกิดขัดแย้งแย่งชิงในสังคม วุ่นวายกันไปหมดเลยทีนี้ แล้วตัวเองก็ไม่อิ่มไม่พอ แล้วความสุขก็ไปพึ่งพาสิ่งภายนอก กลายเป็นความสุขพึ่งพา ไม่เป็นอิสระ เพราะความสุขไม่มีแก่ตัวเองนี่ ยิ่งหามากความสุขก็ยิ่งพึ่งพามาก
ที่มาจาก ตอบปัญหาพระใหม่ แก่ พระนวกะ ณ วัดญาณเวศกวัน
เรื่องที่ควรฟังก่อนนิติธรรมค้ำจุนรัฐไว้ แต่แก้ปัญหาไม่ถึงใจและไม่พัฒนาคน
เรื่องที่ต่อเนื่องประชาธิปไตยยังเคว้งคว้างร่อนไถล ได้แค่รับใช้ทิฐิดิ่งโด่ง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง