ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑๔ ชุด ช่วยกันนำพาประเทศไทย ให้ก้าวไปอย่างสง่างาม ในท่ามกลางประชาคมโลก

การพัฒนาที่ดีหนีไม่พ้นธรรม

ความยาว ๑:๐๒:๒๐ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดช่วยกันนำพาประเทศไทย ให้ก้าวไปอย่างสง่างาม ในท่ามกลางประชาคมโลก
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
เรื่องที่ควรฟังก่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน
เรื่องที่ต่อเนื่องรักธรรมก็เจริญ ชังธรรมก็เสื่อม
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง