ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๔ ชุด งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข

งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข

ความยาว ๐:๔๗:๕๙ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดงานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข
ข้อมูลเบื้องต้น[14:19] ถ้าเราทำงานด้วยการ ด้วยความสุขแล้วนี่
            มันจะทำให้เรามีความพอใจที่จะทำงานให้ยิ่งขึ้นไป ....
            พอมีความสุขก็ยิ่งทำให้ดีขึ้น มันเลยกลายเป็นลูกโซ่ เรียกว่าเป็นตัวปฏิสัมพันธ์
[17:02] จะทำอย่างไรให้เราเกิดความพอใจ รักใคร่งาน เราจะพอใจรักงานได้นี่
            มันก็ต้องเห็นคุณค่าของงาน
[25:22]  งานเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีคุณภาพ มีการพัฒนา แล้วเราก็มีความสุขกับการทำงาน
[34:40]  โลกนี้เป็นไปตามกรรม คือ เป็นไปตาม ขั้นพื้นฐาน คืองานของคน
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ผู้บริหารและพนักงานบริษัทอาหารสยาม ณ บริษัทอาหารสยาม
เรื่องที่ควรฟังก่อนทำงานให้เป็นไว้ ความสุขก็หลาย กำไรก็เยอะ
เรื่องที่ต่อเนื่องทำงานทำไม? เพื่อใคร? ได้อะไร? ตอนที่ ๑
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง