ประกาศข่าว

10 มี.ค. 2567 กําหนดการสวดพระอภิธรรม อุทิศถวายพระมงคลธีรคุณ (อินศร จินฺตาปัญโญ) อดีตเจ้าคณะตําบลบ้านใหม่และรองเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน จนครบ ๑๐๐ วันแห่งการถึงแก่มรณภาพ
28 ก.พ. 2567 รายละเอียด กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลศพ
28 ก.พ. 2567 กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลศพ
27 ก.พ. 2567 ประกาศข่าวมรณกรรม
21 ต.ค. 2566 บอกความจริง
15 ม.ค. 2566 ไม่เห็นชอบ ที่จะจัด จะมี จะให้มี งานการ พิธีกรรม หรือกิจกรรม เนื่องด้วยการมี อายุครบ ๘๔ ปี ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ปยุตฺโต)
13 ม.ค. 2566 ประกาศ เรื่องงดออกโรงทาน
03 ม.ค. 2566 ประกาศ งดโรงทาน
11 ก.ค. 2565 มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโควิด-19 ฉบับที่ ๑๓
06 ก.ค. 2565 มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโควิด-19 ฉบับที่ ๑๒
07 ก.พ. 2565 มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโควิด-19 ฉบับที่ ๑๑
10 ม.ค. 2565 มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโควิด-19 ฉบับที่ ๑๐
27 ธ.ค. 2564 มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโควิด-19 ฉบับที่ ๙
20 พ.ย. 2564 มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโควิด-19 ฉบับที่ ๘
29 ส.ค. 2564 งานหนังสือธรรม ความใสสะอาดต้องให้ชัดออกมา
15 ก.ย. 2564 ประกาศวัดญาณเวศกวัน ที่ ๓/๒๕๖๔
29 ส.ค. 2564 ประกาศวัดญาณเวศกวัน ที่ ๒/๒๕๖๔
20 พ.ย. 2564 มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโควิด-19 ฉบับที่ ๗
01 ก.ค. 2564 มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโควิด-19 ฉบับที่ ๖
20 พ.ย. 2564 มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโควิด-19 ฉบับที่ ๕
20 พ.ย. 2564 มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโควิด-19 ฉบับที่ ๔
20 พ.ย. 2564 มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโควิด-19 ฉบับที่ ๓
20 พ.ย. 2564 มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโควิด-19 ฉบับที่ ๒
20 พ.ย. 2564 มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโควิด-19 ฉบับที่ ๑
23 ธ.ค. 2563 ประกาศผลรายชื่ออุปสัมปทาเปกขะที่ได้รับเลือกให้เข้าบวชเรียน รุ่น ๑/๖๔ และรุ่น ๒/๖๔
13 เม.ย. 2562 ประกาศผลรายชื่ออุปสัมปทาเปกขะที่ได้รับเลือกให้เข้าบวชเรียน รุ่น ๓/๖๒ และรุ่น ๔/๖๒
05 มี.ค. 2562 บันทึก เรื่อง นักศึกษาขอสัมภาษณ์ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
21 ธ.ค. 2561 ประกาศผลรายชื่ออุปสัมปทาเปกขะที่ได้รับเลือกให้เข้าบวชเรียน รุ่น ๑/๖๒ และรุ่น ๒/๖๒
13 มี.ค. 2561 ประกาศผลรายชื่ออุปสัมปทาเปกขะที่ได้รับเลือกให้เข้าบวชเรียน รุ่น ๒/๖๑, ๓/๖๑ และ ๔/๖๑
09 ต.ค. 2560 ประกาศผลรายชื่ออุปสัมปทาเปกขะที่ได้รับเลือกให้เข้าบวชเรียน รุ่น ๔/๖๐ และ ๑/๖๑
06 ต.ค. 2560 บอกเล่าปัญหาโรคปอด กับการใช้เสียง
24 ก.ย. 2560 กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลทอดกฐินประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดญาณเวศกวัน
27 ก.ย. 2560 ตักบาตรเทโว ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
07 ก.ย. 2560 บันทึก เรื่อง การบวชถวายเป็นพระราชกุศล
23 ก.ค. 2560 กำหนดการ แสดงพระธรรมเทศนา กัณฑ์ "สุจริตธรรมกถา" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
10 ก.ค. 2560 กำหนดการ พิธีรับสุพรรณบัฏ และเครื่องประกอบสมณศักดิ์ ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
10 ก.ค. 2560 ฝากความแก่ พระมงคลธีรคุณ รองเจ้าอาวาส เพื่อให้พระวิธานาธิการประสานงาน
24 มิ.ย. 2560 ผู้อ่าน ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ภาค ๔
14 ก.พ. 2560 สัมโมทนียกถา ในโอกาสรับพระราชทานสมณศักดิ์
14 ก.พ. 2560 ปัญหาสุขภาพของเจ้าอาวาส
31 ธ.ค. 2559 ปีใหม่ ทำเป็นพร จะได้ พรแห่งธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐
28 ธ.ค. 2559 รางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
19 พ.ย. 2559 กรณีพระคึกฤทธิ์มาต่อติดลูกศิษย์หลวงตามหาบัว
16 ต.ค. 2559 ตักบาตรเทโว ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙
07 ม.ค. 2559 งานวันเด็ก พ.ศ. ๒๕๕๙
26 ธ.ค. 2558 ขอเชิญพุทธบริษัทรวมบุญกิริยาเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใใหม่ ๒๕๕๙
30 ต.ค. 2558 กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลทอดกฐินประจำปี ๒๕๕๘ ณ วัดญาณเวศกวัน
19 ก.ย. 2557 แพทย์อาสาธรรมรักษ์ ตรวจรักษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ณ วัดญาณเวศกวัน
27 ก.ค. 2557 สถานพำนักสงฆ์เพื่อฟื้นฟูสภาพปอด
05 ก.ค. 2557 แจ้งข่าวการแต่งตั้งพระครูฐานานุกรมของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
06 พ.ค. 2557 ชัดว่า มาวัดได้ยาก
16 มี.ค. 2557 หน่วยทันตกรรมพระราชทาน เปิดบริการฟรี ที่ วัดญาณเวศกวัน
26 ธ.ค. 2556 วัดญาณเวศกวัน ขอเชิญพุทธบริษัทร่วมสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๗
12 เม.ย. 2556 บอกเล่าเรื่องไปเยอรมัน
01 มี.ค. 2556 แจ้งข่าวบรรพชา-อุปสมบท
01 เม.ย. 2555 โปรดช่วยรู้ทัน คำพิมพ์ผิด ในหนังสือ พุทธธรรม
26 ม.ค. 2555 Memorandum on Translation Copyrights
17 ม.ค. 2555 กิจกรรมธรรมะใต้โบสถ์ ปี ๒๕๕๕
01 ม.ค. 2555 บันทึกเรื่องลิขสิทธิ์งานแปล พระพรหมคุณาภรณ์
29 ธ.ค. 2554 ทางไปชัด พอตัวตัดสินมาก็จบ
17 ส.ค. 2554 ศึกษา และเกื้อกูลกันในการศึกษา
14 ส.ค. 2554 คำประกาศเกียรติคุณ เนื่องในพิธีถวายปริญญาบัตร มสธ.
31 พ.ค. 2554 เพื่อความเข้าใจและสบายใจของผู้เตรียมบวช
02 ม.ค. 2554 งานวันเด็ก พ.ศ. ๒๕๕๔
27 ธ.ค. 2553 อ่านแล้ว รู้เข้าใจ จะตอบได้เอง
29 มิ.ย. 2553 ธรรมเนียมทำบุญโดยไม่บอกบุญ
07 มิ.ย. 2553 ใบตอบรับ ข่าวสารญาณเวศก์
02 ม.ค. 2553 เพื่อท่านที่ต้องการทราบ ไม่ต้องรอสอบถาม: เข้าใจง่าย แม้จะแก้ไขยาก
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง