อายุยืนอย่างมีคุณค่า และวาสนาสร้างเองได้

ภาษาไทย
คำโปรย
...ชีวิตที่ไร้ธรรมเป็นโทษ ยิ่งอยู่นานก็ยิ่งมีโอกาสพอกพูนกุศลให้หนาแน่น และแผ่ขยายทุกข์ภัยให้มากมายกว้างขวางยิ่งขึ้น ส่วนชีวิตที่ชอบธรรม และำบำเพ็ญประโยชน์ แม้จะอยู่เพียงเวลาสั้นก็ยังมีคุณค่ามาก ดังที่เรียกว่าเป็นชีวิตอันประเสริฐ หากยิ่งอยู่ยาวนานมากขึ้น ก็ยิ่งเป็นกำลังส่งเสริมธรรมให้เข้มแข็ง และสร้างสรรค์ประโยชน์สุขให้พร้อมยิ่งขึ้นแก่พหุชน...
รวมเล่มมาจาก - วาสนาสร้างเองได้
- อายุยืนอย่างมีคุณค่า
เปลี่ยนไปสู่สร้างวาสนา-เพิ่มค่าให้อายุ
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรก (ธันวาคม ๒๕๔๗)
พิมพ์ครั้งแรกธันวาคม ๒๕๔๗
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๖
ISBN974-88135-2-5
เลขหมู่BQ4570.A3
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง