ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑๕ ชุด ธรรมะสู่การเมือง

วิถีสู่สันติภาพ

ความยาว ๐:๕๐:๑๖ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมะสู่การเมือง
ข้อมูลเบื้องต้น[00:47] ศาสนากับวิถีสู่สันติภาพ
[05:56] ก้าวไปสู่วิถีแห่งสันติภาพ
[21:39] ก้าวข้ามเหตุ อยากได้ อยากใหญ่ ใจแคบ
[31:49] ก้าวข้ามความแบ่งแยกด้วยปัญญา
[38:51] ก้าวสู่ความเป็นสากลอย่างแท้จริง
----------------------------------

[31:02-29:19] … สาเหตุของความขัดแย้งรบราฆ่าฟัน และสงครามที่ทำให้ไม่มีสันติภาพ ตลอดมาทุกยุคทุกสมัย มี ๓ ประการ คือ อยากได้ อยากใหญ่ ใจแคบ

[31:49-32:46] …ใจแคบนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญ เป็นเรื่องของความหวงแหนกีดกั้น

[28:49-30:11] ...อย่างปัจจุบัน มนุษย์มาถึงยุคโลกาภิวัตน์ เราบอกว่า “ไร้พรมแดน” พูดกันไป ๆ แล้วมันเป็นจริงไหม โลกยิ่งกว้างไกล ใจคนยิ่งแคบลง ทำยังไงจะให้ใจกว้างตามโลก ที่มันแผ่ขยายกว้างไปได้ ทำยังไงให้ “ใจไร้พรมแดน”

[09:29-10:28] …เราก็ต้องมาคิดว่า ในเมื่อโลกเขาเป็นกันอย่างนี้ เราจะอยู่อย่างไรจึงจะมีความรอด หรือว่าสังคมของเราจึงจะอยู่ได้ด้วยดี อันนี้คือเรื่องที่เราต้องคิดขั้นที่หนึ่ง ขั้นที่สอง...ก็ต้องคิดต่อไปว่า ถ้าเรามีความสามารถยิ่งกว่านั้น ก็คือก้าวไปช่วยเหลือโลก ในการแก้ปัญหาระยะยาว อย่างที่ตั้งเป็นหัวข้อบรรยายครั้งนี้ว่า “ก้าวไปสู่วิถีแห่งสันติภาพ”
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
เรื่องที่ควรฟังก่อนสมมติสื่อนำสังคมเข้าสู่ธรรม
เรื่องที่ต่อเนื่องเมืองไทยกับหุ้นใหญ่-ลิเวอร์พูล
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง