ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑๖ ชุด ธรรมะสู่การเมือง

เมืองไทยกับหุ้นใหญ่-ลิเวอร์พูล

ความยาว ๐:๓๙:๒๖ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมะสู่การเมือง
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
เรื่องที่ควรฟังก่อนวิถีสู่สันติภาพ
เรื่องที่ต่อเนื่องรัฐศาสตร์เพื่อชาติVSรัฐศาสตร์เพื่อโลก
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง