ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑๗ ชุด ธรรมะสู่การเมือง

รัฐศาสตร์เพื่อชาติVSรัฐศาสตร์เพื่อโลก

ความยาว ๑:๑๐:๓๖ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมะสู่การเมือง
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
เรื่องที่ควรฟังก่อนเมืองไทยกับหุ้นใหญ่-ลิเวอร์พูล
เรื่องที่ต่อเนื่องจะสมานฉันท์ ต้องสมานปัญญา
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง