ห้องสมุดออนไลน์

หนังสือธรรม

ธรรมนิพนธ์ และ บทสนทนา/ตอบคำถาม
ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

อ่าน

เสียงธรรม

ธรรมบรรยาย และเสียงอ่านหนังสือธรรม
ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ฟัง

กิจกรรม

Thumbnail Image for อาสาฬหบูชา ออนไลน์ ๒๕๖๔

อาสาฬหบูชา ออนไลน์ ๒๕๖๔

วัดญาณเวศกวัน ร่วมกับ
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ 
(สวนโมกข์กรุงเทพ)
ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมอาสาฬหบูชาออนไลน์ 
 
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. 
ดูรายละเอียด
Thumbnail Image for ธรรม ออน ทัวร์

ธรรม ออน ทัวร์

ธรรม ออน ทัวร์ 
รายการพิเศษ วันอาสาฬหบูชา ๒๔ ก.ค.
๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

ร่วมเดินทางออนไลน์ ตามรอยพระพุทธเจ้า
สารนาถ - อโศกมหาราช
 โดย พระครูวรวงศ์ พระมหาอมรวิทย์ และคณะ
ดูรายละเอียด
Thumbnail Image for 3 ช่องทาง สื่อธรรม ใหม่

3 ช่องทาง สื่อธรรม ใหม่

3 เวทีสื่อสาร 3 ลานความรู้
เชิญร่วมติดตาม ศึกษา เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม ในยุคดิจิตอล (และโรคระบาด)

1. P. A. Payutto Bhikhhu
2. วัดญาณเวศกวัน 
3. Nyanavesk online | youtube | podcast

ดูรายละเอียด

สอบถามข้อมูล

กิจนิมนต์

ผู้ที่ประสงค์จะนิมนต์พระเพื่อการบำเพ็ญกุศล
เช่น เจริญพระพุทธมนต์ทำบุญบ้าน ขึ้นบ้านใหม่
บังสุกุล หรือสวดพระอภิธรรม
อ่านต่อ

สังฆทาน

ผู้มีจิตศรัทธาประสงค์จะมาถวายสังฆทานที่วัด
พึงทราบช่วงเวลาที่เหมาะสม
และหลักปฏิบัติอันเกื้อกูลต่อพระธรรมวินัย
อ่านต่อ

บรรพชา-อุปสมบท

ผู้ที่ประสงค์จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุใน
พระพุทธศาสนา ศึกษาธรรมะ
อยู่ร่วมสังฆะของวัดญาณเวศกวัน
อ่านต่อ
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง