หลักกรรมสำหรับคนสมัยใหม่

กรรมเป็นเรื่องของความเป็นไปตามเหตุปัจจัย พระพุทธศาสนาถือหลักการใหญ่ที่ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่าง คือ ความเป็นไปตามเหตุปัจจัยและเรื่องกรรมก็อยู่ในกฎแห่งเหตุปัจจัยนี้

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ พระธรรมทูต ณ วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพมหานคร เมื่อ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๒๙
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรก (มกราคม ๒๕๓๑)
  • พิมพ์ครั้งใหม่ (พฤศจิกายน ๒๕๔๕) ได้ชำระขัดเกลาถ้อยคำสำนวน และซอยย่อหน้า เพื่อให้อ่านง่ายขึ้น
พิมพ์ครั้งแรกมกราคม ๒๕๓๑
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓
ISBN978-974-401-300-2
เลขหมู่BQ4435

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 3 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง