รายชื่อหนังสือที่ขึ้นต้นด้วย

พบธรรมนิพนธ์ 678 เล่ม

A Brief Introduction to the Buddha-Dhamma

จาก การประพันธ์ เมื่อ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕
พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม ๒๕๕๔ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๑

แปลจาก
- ธรรมะฉบับเรียนลัด

Buddhist Economics: a Middle Way for the Market Place

เป็นเล่มเดียวกับ
- Buddhist Economics

Education Made Easy

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ อุโบสถ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๕
พิมพ์ครั้งแรก กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑

แปลจาก
- การศึกษาฉบับง่าย-Education Made Easy

Honouring the Claim 'We Love the King'

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา
พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม ๒๕๖๐ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๒

แปลจาก
- ทำอย่างไร จะพูดได้เต็มปากว่า "เรารักในหลวง"

Peace through Freedom and Happiness

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ UNESCO HQ., Paris, France. เมื่อ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๗

ROYAL VIRTUES

แปลจาก

The Buddhist Discipline in Relation to Bhikkhunis: Questions and Answers - Phra Payutto and Dr. Martin Seeger

จาก การสนทนาธรรม ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๔๗
พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม ๒๕๕๙

แปลจาก
- ตอบ ดร. มาร์ติน: พุทธวินัยถึงภิกษุณี

The Unheralded Value of the Vinaya

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา
พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๕๙ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓

แปลจาก
- วินัย: เรื่องใหญ่กว่าที่คิด

Toward Sustainable Science

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ Convention Hall, Library Center, Chiangmai University เมื่อ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๔

กรณีธรรมกาย (ฉบับคัดตัวอย่าง)

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๒

เรียบเรียงบางส่วนจาก
- กรณีธรรมกาย

กรณีพระยันตระ อมโร

จาก การสนทนาธรรม ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาดงยาง จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ มกราคม ๒๕๓๗
พิมพ์ครั้งแรก ๓๐ มกราคม ๒๕๓๗ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๘๗

กรณีสันติอโศก

จาก การประพันธ์ เมื่อ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๓๑
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๓๑ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๕

กรณีเงื่อนงำ: พระพุทธเจ้าปรินิพพานด้วยโรคอะไร?

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๓
พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม ๒๕๔๓ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๗

กรณีเงื่อนงำ: พระพุทธเจ้าปรินิพพานด้วยโรคอะไร? (ฉบับตัดสั้น)

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๓
พิมพ์ครั้งแรก กรกฎาคม ๒๕๔๔ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑

เรียบเรียงบางส่วนจาก
- กรณีเงื่อนงำ: พระพุทธเจ้าปรินิพพานด้วยโรคอะไร?

กรณีเงื่อนงำ: พระพุทธเจ้าปรินิพพานด้วยโรคอะไร? (ชุดเรียนพระพุทธศาสนา จากเหตุการณ์-ปัญหา)

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๓
พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๗

ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก
- กรณีเงื่อนงำ: พระพุทธเจ้าปรินิพพานด้วยโรคอะไร?

กรรมกับโรคพันธุกรรม ในทัศนะพระพุทธศาสนา

จาก การสนทนาธรรม
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๓๘ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๔

กระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคนสู่ประชาธิปไตย

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ โรงแรมโซลทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑
พิมพ์ครั้งแรก กรกฎาคม ๒๕๔๓ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๘

กระแสธรรม กระแสไท

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ อุโบสถ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๕
พิมพ์ครั้งแรก เมษายน ๒๕๔๖ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓

กว่าจะพบหลวงลุงฉาย แล้วพากันไปวัดญาณเวศก์ [สิ้นมหาจุฬาฯ ลาวัดพระพิเรนทร์ เร้นวัดญาณเวศกวัน]

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓

กายหายไข้ ใจหายทุกข์ Healthy Body Happy Mind

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก สิงหาคม ๒๕๖๓ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑

การพัฒนาจริยธรรม

จาก ธรรมเทศนา ณ จังหวัดนครปฐม เมื่อ ๒๑ กันยายน ๒๕๓๐
พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม ๒๕๓๑ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๙

การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๖
พิมพ์ครั้งแรก สิงหาคม ๒๕๓๗ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๒๒

การศึกษา: พัฒนาการหรือบูรณาการ

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๐
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๓๑ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๘๗

การศึกษา: เครื่องมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ ๓ มีนาคม ๒๕๓๐
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๓๐ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓

การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

จาก ธรรมเทศนา ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เมื่อ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๓๘
พิมพ์ครั้งแรก สิงหาคม ๒๕๓๙ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓

การศึกษากับการวิจัย เพื่ออนาคตของประเทศไทย

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า กรุงเทพมหานคร เมื่อ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๘
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๔๑ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๖

การศึกษากับเศรษฐกิจ ฝ่ายไหนจะรับใช้ฝ่ายไหน

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ อุโบสถ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๕
พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม ๒๕๔๕ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๕

การศึกษาของคณะสงฆ์: ปัญหาที่รอทางออก

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก กรกฎาคม ๒๕๒๙ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๒

การศึกษาฉบับง่าย-Education Made Easy

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ อุโบสถ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๕
พิมพ์ครั้งแรก กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๒

การศึกษาทางเลือก: สู่วิวัฒน์หรือวิบัติ ในยุคโลกไร้พรมแดน

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๙
พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๔๑ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๕

การศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิต หรือ การศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิต

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ ทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อ ๑๔ กันยายน ๒๕๓๘
พิมพ์ครั้งแรก กันยายน ๒๕๔๐ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๗

การศึกษาเพื่อสันติภาพ

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๘
พิมพ์ครั้งแรก กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๘๗

การศึกษาเพื่ออารยธรรมที่ยั่งยืน

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต เมื่อ ๒๔ มกราคม ๒๕๓๘
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๓๙ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๔

การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ วัดญาณเวศกวัน
พิมพ์ครั้งแรก ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๒ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๘๙

การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ วัดวชิรธรรมประทีป นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ ๖ มิถุนายน ๒๕๓๕
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๓๕ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๘

การสร้างสรรค์ปัญญา เพื่ออนาคตของมนุษยชาติ

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ โรงแรมรีเจ้นท์ กรุงเทพมหานคร เมื่อ ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๘
พิมพ์ครั้งแรก กรกฎาคม ๒๕๓๙ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๔

การสื่อภาษาเพื่อเข้าถึงสัจธรรม

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อ ๒๙ มกราคม ๒๕๓๓
พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม ๒๕๓๙ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๘

การสื่อภาษาเพื่อเข้าถึงสัจธรรม: The Language and The Truth

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไท เมื่อ ๒๙ มกราคม ๒๕๓๓
พิมพ์ครั้งแรก กันยายน ๒๕๕๓ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑

แปลจาก
- การสื่อภาษาเพื่อเข้าถึงสัจธรรม

การเกิดเป็นทุกข์ เกิดดีเป็นสุข

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ วัดญาณเวศกวัน
พิมพ์ครั้งแรก เมษายน ๒๕๓๓ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๑

เปลี่ยนไปสู่ ความสุขที่แท้จริง: ร่างกายเปลี่ยนแปลงไป จิตใจเจริญไปสู่หนทางแห่งความดีงาม

การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

จาก ธรรมเทศนา ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เมื่อ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๒๕
พิมพ์ครั้งแรก มกราคม ๒๕๒๖ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๘๖

การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์

ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก
- กรรมกับโรคพันธุกรรม ในทัศนะพระพุทธศาสนา
- การแพทย์แนวพุทธ
- ช่วยให้ตายเร็ว หรือช่วยให้ตายดี
- ดุลยภาพ: สาระแห่งสุขภาพและความสมบูรณ์
- ทำแท้งแ และสารพันปัญหา - ชีวิต กับการตัดสินใจทางการแพทย์
- เทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่กับจริยธรรมในแง่พุทธศาสนา
- ธรรมกถาสำหรับญาติผู้ป่วย
- ธรรมะชนะเอดส์
- ปาฐกถาอารี วัลยะเสวี: การศึกษาแพทยศาสตร์ในสังคมไทย
- พระพุทธศาสนากับการบริจาคอวัยวะ
- โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๓
- ยุคโลกาภิวัตน์: บทบาทของแพทย์กับความหวังจากคนไข้
- รักษาใจยามป่วยไข้
- รักษาใจยามรักษาคนไข้
- สนทนาธรรม: ชีวิต จริยธรรม กับการวิจัยทางการแพทย์
- อายุรแพทย์กับปัญหาจริยธรรม

การแพทย์แนวพุทธ

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ ๔ เมษายน ๒๕๓๒
พิมพ์ครั้งแรก กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๑

เปลี่ยนชื่อจาก
- การแพทย์ไทย: ทางเลือกในยุคโลกาภิวัตน์

การแพทย์ไทย: ทางเลือกในยุคโลกาภิวัตน์

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา
พิมพ์ครั้งแรก กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๔

กาลานุกรม: พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม ๒๕๕๒ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๖

กาลเวลา

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ บ้านโยมเจือจันทน์ อัชพรรณ เมื่อ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๑
พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม ๒๕๔๕ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๔

เปลี่ยนไปสู่ สุขสดใส ใหม่ทุกเวลา

ก้าวไปในบุญ

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๒
พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม ๒๕๔๒ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓๐๗

ก้าวไปในบุญ (Progressing in Merit)

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา
พิมพ์ครั้งแรก กรกฎาคม ๒๕๕๔ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๗

แปลจาก
- ก้าวไปในบุญ

ขว้างก้อนอิฐมา พัฒนาเป็นแก้วมณี: จะวิจารณ์อย่างไร ก็ขอให้ใช้ข้อมูลที่เป็นความจริง

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๕๔ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓

ข้อคิดเพื่อการศึกษา

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ วัดญาณเวศกวัน (บันทึกวีดิทัศน์เพื่อนำไปเผยแพร่ในที่ประชุมของชาวราชภัฏ ณ สถาบันราชภัฏพระนคร) เมื่อ ๓ กันยายน ๒๕๔๔
พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๕๑ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๖

ข้อคิดเพื่อชีวิตและสังคม

เรียบเรียงบางส่วนจาก

ขอให้คนไทยใฝ่ปัญญา ขอให้ชาวพุทธศึกษาให้รู้ธรรมจริง

จาก ธรรมเทศนา
พิมพ์ครั้งแรก ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๒

เรียบเรียงบางส่วนจาก

คติจตุคามรามเทพ

จาก การสนทนาธรรม ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๐
พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม ๒๕๕๐ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๑

คนไทย หลงทางหรือไร

ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก
- ตามทางพุทธกิจ

คนไทยกับป่า

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาำสำโรงดงยาง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ เมษายน ๒๕๓๖
พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม ๒๕๓๗ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๘

คนไทยกับสัตว์ป่า

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาำสำโรงดงยาง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๘
พิมพ์ครั้งแรก มกราคม ๒๕๔๑ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓

คนไทยกับเทคโนโลยี

จาก ธรรมเทศนา ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๐
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๔๐ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๘

ครองเรือน-ครองรัก จักเลิศแท้ด้วยครองธรรม

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๔
พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๔๔ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๒๘

ความคิด: แหล่งสำคัญของการศึกษา

จาก การประพันธ์ เมื่อ ๒๕๒๕
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๒๕ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๒

ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก
- พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ

ความจริงแห่งชีวิต

จาก ธรรมเทศนา เมื่อ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๓
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๓๙ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓๔

เป็นเล่มเดียวกับ
- ความจริงแห่งชีวิต: บททดสอบใจและเตือนให้นึกถึงความจริง

ความจริงแห่งชีวิต: บททดสอบใจและเตือนให้นึกถึงความจริง

จาก ธรรมเทศนา เมื่อ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๓
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๓๙ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๙๘

เป็นเล่มเดียวกับ
- ความจริงแห่งชีวิต

ความตายคือคติธรรมแห่งชีวิต: การบำเพ็ญกุศลเพื่อรำลึกถึงผู้ล่วงลับไปแล้ว

จาก ธรรมเทศนา
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๓๙ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๙

ความมั่นคงทางจิตใจ

จาก การสนทนาธรรม เมื่อ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๖
พิมพ์ครั้งแรก เมษายน ๒๕๔๖ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๒

ความมุ่งหมายของวิชาพื้นฐานทั่วไป

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เมื่อ ๑๔ กันยายน ๒๕๓๑
พิมพ์ครั้งแรก เมษายน ๒๕๓๒ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑

ความรัก จากวาเลนไทน์ สู่ความเป็นไทย

จาก การสนทนาธรรม ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๗ มกราคม ๒๕๓๖
พิมพ์ครั้งแรก กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๘๗

ความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญของไทย

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๒๕ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓

เปลี่ยนไปสู่ วันสำคัญของชาวพุทธไทย

ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติ

จาก การประพันธ์ เมื่อ ตุลาคม ๒๕๓๐
พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๓๐ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๒๘

ความสุขของครอบครัว คือสันติสุขของสังคม

จาก การสนทนาธรรม ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๓
พิมพ์ครั้งแรก ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๓ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๖๔

ความสุขที่สมบูรณ์

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๓๗
พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม ๒๕๓๗ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๔๔

ความสุขที่สมบูรณ์: การเกิดขึ้นแห่งกุศลกรรมเป็นการฉลองวันเกิดที่สมค่าอย่างแท้จริง

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๓๗
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๔๐

เป็นเล่มเดียวกับ
- ความสุขที่สมบูรณ์

ความสุขทุกแง่ทุกมุม

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ อุโบสถ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๕๔ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๙

ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง กรรม ทางพุทธศาสนา

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา
พิมพ์ครั้งแรก ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๗ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓

ความเป็นกัลยาณมิตรของหลวงปู่ชา

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เมื่อ ๑๖ มกราคม ๒๕๓๖
พิมพ์ครั้งแรก มกราคม ๒๕๓๙ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๗

ความเป็นอนิจจังของสังขารกับอิสรภาพของสังคม

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๒๙
พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม ๒๕๒๙ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓

ค่านิยมแบบพุทธ

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา
พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๒๖ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๒

คำถามสำหรับชาวพุทธ (สำรวจตัวเองก่อนปฏิบัติธรรม)

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ วัดสวนแก้ว เมื่อ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗
พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม ๒๕๔๐ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๗

คำปราศรัยของพระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ในพิธีรับถวายรางวัล การศึกษาเพื่อสันติภาพ ของ ยูเนสโก ปี ๒๕๓๗

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ องค์การยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๗
พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๕๑ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑

คุณธรรม และจริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๒๘
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๒๘

เปลี่ยนไปสู่ จริยธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่

คุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล (ฉบับ 2 ภาษา)

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๓ เมษายน ๒๕๓๕
พิมพ์ครั้งแรก มกราคม ๒๕๓๗ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑

คู่สร้างคู่สม ชีวิตคู่ในอุดมคติ

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๒๕ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓๙

เป็นเล่มเดียวกับ
- ธรรมะสำหรับชีวิตสมรส

ฅนไทย ใช่กบเฒ่า? เถรวาท vs. ลัทธิอาจารย์

จาก การสนทนาธรรม ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๑
พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม ๒๕๕๒ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๙

งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ สโมสรศูนย์กีฬา โรงงานชลบุรี บริษัท อาหารสยาม จำกัด เมื่อ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๕
พิมพ์ครั้งแรก กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๒๙

จริยธรรมนักการเมือง

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา
พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม ๒๕๔๒ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๔

จริยธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๒๘
พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม ๒๕๓๐ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๖

เปลี่ยนชื่อจาก
- คุณธรรม และจริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่

จะพัฒนาคนกันได้อย่างไร?

จาก ธรรมเทศนา ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาำสำโรงดงยาง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๓ เมษายน ๒๕๓๖
พิมพ์ครั้งแรก พฤศจิกายน ๒๕๓๖ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๔

จะอยู่อย่างเป็นเหยื่อ หรือขึ้นเหนือไปนำเขา

จาก การสนทนาธรรม ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรงดงยาง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๕๓๘
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๓๙ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๙

จักรใด ขับดันยุคไอที

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐
พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม ๒๕๕๐ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๓

จัดงานวิสาขบูชา อย่าอยู่แค่หน้าตา ต้องไปให้ถึงเนื้อตัว

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๘
พิมพ์ครั้งแรก มิถุนายน ๒๕๔๘ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๘

จัดระเบียบสังคม ตามคตินิยมแห่งสังฆะ

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๔
พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๔๔ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๒๒

จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา

จาก ธรรมเทศนา ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรงดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔
พิมพ์ครั้งแรก กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๒๓

จาริกบุญ-จารึกธรรม

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ สังเวชนียสถาน และสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ในประเทศอินเดีย เมื่อ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘
พิมพ์ครั้งแรก กันยายน ๒๕๓๙ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๔๖

จารึกอโศก

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๑๖ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๒

จารึกอโศก (ธรรมจักรบนเศียรสี่สิงห์) : รัฐศาสตร์แห่งธรรมาธิปไตย

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก มิถุนายน ๒๕๕๒ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๙

จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาคน ตามแนวธรรมชาติ

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ โรงแรมรอยัลออร์คิดเชอราตัน กรุงเทพมหานคร เมื่อ ๖ กรกฎาคม ๒๕๓๙
พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๓๙ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๕

ชวนคิด-พินิจธรรม

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา
พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม ๒๕๓๔ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๐

ช่วยกันนำพาประเทศไทย ให้ก้าวไปอย่างสง่างาม ในท่ามกลางประชาคมโลก

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ ชาติภูิมิสถาน ป. อ. ปยุตฺโต อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี เมื่อ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙
พิมพ์ครั้งแรก มกราคม ๒๕๕๐ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๗

ช่วยให้ตายเร็ว หรือช่วยให้ตายดี

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๑
พิมพ์ครั้งแรก กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๘๗

ชาวพุทธกับชะตากรรมของสังคม

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ สยามสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓
พิมพ์ครั้งแรก ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๒๓ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๔

ชาวพุทธต้องเป็นผู้ตื่น

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๘
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๒๙ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๔

ชีวิตกับการทำงาน

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ สำนักงาน บริษัทเคล็ดไทย จำกัด เมื่อ ๒๓ เมษายน ๒๕๓๑
พิมพ์ครั้งแรก มกราคม ๒๕๓๒ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๗

ชีวิตคู่ที่มีคุณค่า

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔
พิมพ์ครั้งแรก มิถุนายน ๒๕๔๔ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๔๖

ชีวิตที่สมบูรณ์

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ บ้านของนายแพทย์สมชาย กุลวัฒนพร, Saddle River, New Jersey, USA. เมื่อ ๘ พฤษภาคม ๒๕๓๗
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๓๗ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๓๑

ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัย มหิดล เมื่อ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๓๒
พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๓๒ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๒๙

ชีวิตในสังคมเทคโนโลยี

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ หอประุชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๓๑
พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม ๒๕๓๒ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๖

เปลี่ยนชื่อจาก
- พุทธธรรมกับชีวิตในสังคมเทคโนโลยี

ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อ ๒๖ มกราคม ๒๕๓๙
พิมพ์ครั้งแรก มกราคม ๒๕๓๙ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๔

ดึงออกจากไทย ส่งไม่ถึงอเมริกา

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๖
พิมพ์ครั้งแรก ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๖ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๕

ดุลยภาพ: สาระแห่งสุขภาพและความสมบูรณ์

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ โรงพยาบาลบ้านสวน เมื่อ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๔
พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๔

ดู "ธรรมกาย" แท้ของพระพุทธเจ้า เข้าใจ "อนัตตา" ให้ตรงตามจริง

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๔

ดูหนังสือของพระมโน สะท้อนสภาพโซของการศึกษาไทย

จาก การสนทนาธรรม เมื่อ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕
พิมพ์ครั้งแรก กรกฎาคม ๒๕๔๕ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๗

ต้นไม้แห่งชีวิตคู่

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๑
พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๖

เรียบเรียงบางส่วนจาก
- คู่สร้างคู่สม ชีวิตคู่ในอุดมคติ

ต้องฟื้นฟูวัด ให้ชนบทพัฒนา สังคมไทยจึงจะก้าวหน้าได้มั่นคง

จาก การสนทนาธรรม ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๓ กันยายน ๒๕๔๖
พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม ๒๕๔๖ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๙

ตอบ ดร. มาร์ติน: พุทธวินัยถึงภิกษุณี

จาก การสนทนาธรรม ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๔๗
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๕๓ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๕

ตอบ ดร.มาร์ติน: ดลถิ่นอริยชน สตรีหลุดพ้น ขึ้นเหนือมหาพรหม

จาก การสนทนาธรรม
พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม ๒๕๕๕ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๒

ตอบ เรื่อง พ.ร.บ.คณะสงฆ์

จาก การสนทนาธรรม ณ ที่พักสงฆ์ในชนบท เมื่อ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
พิมพ์ครั้งแรก มกราคม ๒๕๖๑ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๖

ตอบเรื่อง สีลัพพตปรามาส วินัย ดูใจ

จาก การสนทนาธรรม ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗
พิมพ์ครั้งแรก เมษายน ๒๕๕๗ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๔

ตามทางพุทธกิจ

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ พุทธสังเวชนียสถาน ประเทศอินเดีย และบางส่วนเนื้อหาแสดงในประเทศไทย เมื่อ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘
พิมพ์ครั้งแรก สิงหาคม ๒๕๓๑ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๖

ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ๖๐ ตอน: ตอน ๑-๔ บวชแล้ว จะเริ่มเรียน

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา
พิมพ์ครั้งแรก ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๒

ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ภาค ๒ แค่ดูเปลือก ถ้ามองเป็น ก็เห็นพระพุทธศาสนา (ตอน ๗-๑๔ ใน ๖๐ ตอน)

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา
พิมพ์ครั้งแรก ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓

ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ภาค ๓ เปิดประตูชีวิต ก้าวไปในการศึกษา

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา
พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม ๒๕๕๙ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑

ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ภาค๑-๓

จาก ธรรมเทศนา ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙
พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๕๙ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๖

รวมเล่มมาจาก

ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ภาค๔

จาก ธรรมเทศนา เมื่อ ๒๕๓๙
พิมพ์ครั้งแรก ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

ตื่นกันเสียที จากความเท็จ ของหนังสือ "เหตุเกิด พ.ศ.๑" (สืบเนื่องจากภาพยนตร์เรื่อง "กำเนิดพระพุทธเจ้า")

จาก การประพันธ์ เมื่อ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๖
พิมพ์ครั้งแรก ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๖ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๘

ถ้าสูงอายุเป็น ก็น่าเป็นผู้สูงอายุ

จาก การประพันธ์ เมื่อ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐
พิมพ์ครั้งแรก ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๙๐

ถ้าอยากพ้นวิกฤต ต้องเลิกติดไสยศาสตร์

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๐
พิมพ์ครั้งแรก กันยายน ๒๕๔๐ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๓

ถ้าเชิดชูพระคุณแม่ขึ้นมาได้ สังคมไทยไม่สิ้นความหวัง

จาก การสนทนาธรรม ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๕
พิมพ์ครั้งแรก สิงหาคม ๒๕๔๖ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๒๙

ถึงเวลา มาพัฒนาเยาวชนกันใหม่

จาก ธรรมเทศนา ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาำสำโรงดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๓ มกราคม ๒๕๓๙
พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๔๐ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๐

เปลี่ยนไปสู่ ถึงเวลา มารื้อปรับระบบพัฒนาคนกันใหม่

ถึงเวลา มารื้อปรับระบบพัฒนาคนกันใหม่

จาก ธรรมเทศนา ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาำสำโรงดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๓ มกราคม ๒๕๓๙
พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๔๐ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๗

เปลี่ยนชื่อจาก
- ถึงเวลา มาพัฒนาเยาวชนกันใหม่

ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎก (หมวดพุทธศาสตร์)

ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก
- คนไทย หลงทางหรือไร
- ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติ
- จะพัฒนาคนกันได้อย่างไร?
- จาริกบุญ-จารึกธรรม
- ทำไมคนไทยจึงเรียนพระพุทธศาสนา : ข้อพิจารณาเกี่ยวกับวิชาพระพุทธศาสนาและจริยศึกษาในหลักสูตรการศึกษาของชาติ
- ธรรมกับการพัฒนาชีวิต
- ธรรมะฉบับเรียนลัด
- นรก-สวรรค์ สำหรับคนรุ่นใหม่
- นิพพาน-อนัตตา
- ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง
- พุทธวิธีแก้ปัญหาเพื่อศตวรรษที่ ๒๑ (A Buddhist Solution for the Twenty-first Century)
- พุทธวิธีในการสอน
- มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ
- เรื่องที่คนไทยควรเข้าใจให้ถูก
- ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา
- สถานการณ์พระพุทธศาสนา: พลิกหายนะเป็นพัฒนา
- สมาธิแบบพุทธ

ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎก (หมวดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก
- กรรมกับโรคพันธุกรรม ในทัศนะพระพุทธศาสนา
- การแพทย์แนวพุทธ
- คนไทยกับเทคโนโลยี
- คนไทยกับป่า
- คนไทยกับสัตว์ป่า
- ชีวิตในสังคมเทคโนโลยี
- ดุลยภาพ: สาระแห่งสุขภาพและความสมบูรณ์
- ทำแท้ง: ตัดสินอย่างไร ชีวิตเริ่มต้นเมื่อไร การทำแท้งในทัศนะของพระพุทธศาสนา
- เทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่กับจริยธรรมในแง่พุทธศาสนา
- ปาฐกถาอารี วัลยะเสวี: การศึกษาแพทยศาสตร์ในสังคมไทย
- พระกับป่า มีปัญหาอะไร
- พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์
- ยุคโลกาภิวัตน์: บทบาทของแพทย์กับความหวังจากคนไข้
- รักษาใจยามรักษาคนไข้
- อายุรแพทย์กับปัญหาจริยธรรม
- ไอที: ภายใต้วัฒธรรมแห่งปัญญา (ศาสนากับยุคโลกาภิวัตน์)

ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎก (หมวดศึกษาศาสตร์)

ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก
- การศึกษา: เครื่องมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา
- การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- การศึกษากับการวิจัย เพื่ออนาคตของประเทศไทย
- การศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิต หรือ การศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิต
- การศึกษาเพื่อสันติภาพ
- การศึกษาเพื่ออารยธรรมที่ยั่งยืน
- การสร้างสรรค์ปัญญา เพื่ออนาคตของมนุษยชาติ
- แง่คิด ข้อสังเกตเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา
- จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาคน ตามแนวธรรมชาติ
- ถึงเวลา มารื้อปรับระบบพัฒนาคนกันใหม่
- ทางสายอิสรภาพของการศึกษาไทย
- พุทธธรรมกับปรัชญาการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์
- เพื่อชุมชนแห่งการศึกษา และบรรยากาศแห่งวิชาการ (คุณธรรมของครูอาจารย์และผู้บริหาร)
- สืบสานวัฒนธรรมไทย: บนฐานแห่งการศึกษาที่แท้

ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎก (หมวดสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์)

ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก
- การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)
- การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย
- การสื่อภาษาเพื่อเข้าถึงสัจธรรม
- ถ้าอยากพ้นวิกฤต ต้องเลิกติดไสยศาสตร์
- นิติศาสตร์แนวพุทธ
- ภาวะผู้นำ
- ภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก
- มองให้ลึก นึกให้ไกล: ข้อคิดจากเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕
- เมืองไทยจะวิกฤต ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต
- วินัย: เรื่องใหญ่กว่าที่คิด
- ศิลปศาสตร์แนวพุทธ
- เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์
- เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ
- สถานการณ์พระพุทธศาสนา: กระแสไสยศาสตร์
- สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวฤทธิ์ปาฏิหาริย์

ทัศนะของพระพุทธศาสนา ต่อสตรีและการบวชเป็นภิกษุณี

จาก การสนทนาธรรม ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๑
พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม ๒๕๔๔ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๔

เปลี่ยนไปสู่ ปัญหาภิกษุณี: บททดสอบสังคมไทย

ทางออกของสังคมไทย

จาก การสนทนาธรรม เมื่อ ๒๘ กันยายน ๒๕๓๑
พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๓๑ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๖

ทางออกจากระบบเศรษฐกิจที่ครอบงำสังคมไทย

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๓๑
พิมพ์ครั้งแรก พฤศจิกายน ๒๕๓๑ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๙

เปลี่ยนชื่อจาก
- เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์

ทำอย่างไร จะพูดได้เต็มปากว่า "เรารักในหลวง"

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา
พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๕๙ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๒๘

ทำอย่างไรจะพูดได้เต็มปากว่า"เรารักในหลวง" Honouring the Claim 'We Love the King'

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา
พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม ๒๕๖๐ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๒

แปลจาก
- ทำอย่างไร จะพูดได้เต็มปากว่า "เรารักในหลวง"

ทำอย่างไรจะหายโกรธ

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก ๑๓ ธันวาคม ๒๕๒๓ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓๔๕

ทำอย่างไรจะหายโกรธ: ประมวลวิธีคิดและอุบายคลายโกรธ

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก ๑๓ ธันวาคม ๒๕๒๓

เป็นเล่มเดียวกับ
- ทำอย่างไรจะหายโกรธ

ทำอย่างไรจะให้งานประสานกับความสุข

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพมหานคร เมื่อ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๘
พิมพ์ครั้งแรก กันยายน ๒๕๔๐ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๒๖

ทำอย่างไรจะให้เชื่อเรื่องกรรม

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พิมพ์ครั้งแรก มกราคม ๒๕๓๑ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๗

เรียบเรียงบางส่วนจาก
- ปรัชญาการศึกษาไทย
- พุทธศาสนากับสังคมไทย

ทำแท้ง: ตัดสินอย่างไร ชีวิตเริ่มต้นเมื่อไร การทำแท้งในทัศนะของพระพุทธศาสนา

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖
พิมพ์ครั้งแรก สิงหาคม ๒๕๓๖ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๙

เปลี่ยนไปสู่ ทำแท้งแ และสารพันปัญหา - ชีวิต กับการตัดสินใจทางการแพทย์

ทำแท้งแ และสารพันปัญหา - ชีวิต กับการตัดสินใจทางการแพทย์

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖
พิมพ์ครั้งแรก สิงหาคม ๒๕๓๖ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๐

เปลี่ยนชื่อจาก
- ทำแท้ง: ตัดสินอย่างไร ชีวิตเริ่มต้นเมื่อไร การทำแท้งในทัศนะของพระพุทธศาสนา

ทิศทางการศึกษาของคณะสงฆ์

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อ ๓ มิถุนายน ๒๕๓๑
พิมพ์ครั้งแรก กันยายน ๒๕๓๑ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๗

ทุกข์ให้เห็น สุขให้เป็น

เรียบเรียงบางส่วนจาก

ธรรมกถาสำหรับญาติผู้ป่วย

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ ห้อง ๘๑๔ ตึก ๘๔ ปี โรงพยาบาลศิริราช เมื่อ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๓๑
พิมพ์ครั้งแรก ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๒๓

ธรรมกับการพัฒนาชีวิต

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๓๒ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๘

ธรรมกับการศึกษาของไทย

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๐
พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม ๒๕๓๑ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๖

ธรรมกับไทย ในสถานการณ์ปัจจุบัน

จาก ธรรมเทศนา ณ หอประชุมพุทธมณฑล เมื่อ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๙
พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๔๑ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๙

ธรรมของพระราชา

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ อุโบสถวัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
พิมพ์ครั้งแรก ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๖

ธรรมของสมณศักดิ์

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ อุโบสถวัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
พิมพ์ครั้งแรก ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑

ธรรมนูญชีวิต = A Constitution for Living

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก มกราคม ๒๕๔๑ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๕๖

ธรรมนูญชีวิต: พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๑๙ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๒๒๙

ธรรมะกับการทำงาน

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลหัวเฉียว เมื่อ ๓ เมษายน ๒๕๓๙
พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม ๒๕๔๐ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๓

ธรรมะฉบับเรียนลัด

จาก การประพันธ์ เมื่อ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕
พิมพ์ครั้งแรก กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๔๒

ธรรมะชนะเอดส์

จาก การประพันธ์ ณ ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี เมื่อ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖
พิมพ์ครั้งแรก สิงหาคม ๒๕๔๖ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๒

ธรรมะสำหรับชีวิตสมรส

จาก ธรรมเทศนา
พิมพ์ครั้งแรก เมษายน ๒๕๔๐ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑

เป็นเล่มเดียวกับ
- คู่สร้างคู่สม ชีวิตคู่ในอุดมคติ

เปลี่ยนไปสู่ คู่สร้างคู่สม ชีวิตคู่ในอุดมคติ

ธรรมะสำหรับนักศึกษาแพทย์ (ชุดธรรมะสำหรับคนหนุ่มสาว)

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๔๐ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑

ธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ

จาก ธรรมเทศนา ณ สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย เมื่อ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๘
พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม ๒๕๓๘ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๒๖

ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ (จุดบรรจบ: รัฐศาสตร์ กับ นิติศาสตร์)

จาก การสนทนาธรรม ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙
พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม ๒๕๔๙ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๖

ธรรมาลัย ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์ เมื่อ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐
พิมพ์ครั้งแรก มิถุนายน ๒๕๕๐ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๒

ธุดงค์ ทำอะไร ที่ไหน เพื่ออะไร?

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๔

ธุรกิจ-ฝ่าวิกฤต: ตอบปัญหา-สนทนาธรรม กับ คุณอานันท์ ปันยารชุน และคณะ

จาก การสนทนาธรรม ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๓
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๔๓ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๒

นรก-สวรรค์ ในพระไตรปิฎก

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ วัดพระพิเรนทร์ เมื่อ ๒๕๒๒
พิมพ์ครั้งแรก พฤศจิกายน ๒๕๒๔ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๒๗

นักวิชาการเทศ-ไทย: หาความรู้ให้แน่ ใช่แค่คิดเอา

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก เมษายน ๒๕๕๔ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๒

นิติศาสตร์แนวพุทธ

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ ห้องประชุมเล็กจุณณานนท์ สำนักงานอัยการสูงสุด เมื่อ ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๙
พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๓๙ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๒๒

นิพพาน-อนัตตา

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๓๗ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๖

บทนำสู่พุทธธรรม: ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย์ (เล่มเล็ก)

จาก การประพันธ์ เมื่อ เมษายน ๒๕๕๙
พิมพ์ครั้งแรก ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๔

บทนำสู่พุทธธรรม: ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย์ (เล่มใหญ่)

จาก การประพันธ์ เมื่อ เมษายน ๒๕๕๙
พิมพ์ครั้งแรก ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙

บทบาทของศิลปศาสตร์ กับสังคมและจริยธรรม

จาก ธรรมเทศนา ณ โรงแรมสยามซิตี้ เมื่อ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๙
พิมพ์ครั้งแรก สิงหาคม ๒๕๔๐

บทบาทนักศึกษาในการศึกษาพุทธศาสนา (ชุดธรรมะสำหรับคนหนุ่มสาว)

จาก ธรรมเทศนา ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน เมื่อ ๒ สิงหาคม ๒๕๒๒
พิมพ์ครั้งแรก กันยายน ๒๕๒๕ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๒

เป็นเล่มเดียวกับ
- บทบาทนักศึกษาในการส่งเสริมพุทธศาสนา (ชุดธรรมะสำหรับคนหนุ่มสาว)

บทบาทพระบรมครู

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๓๐ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑

บทเรียน ๒๕ ปี คนไทยเรียนรู้หรือยัง ?

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เมื่อ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๑๗
พิมพ์ครั้งแรก เมษายน ๒๕๑๗ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๔

บวชเณร เห็นชีวิตแห่งการศึกษา สามเณรดี มีปัญญาสร้างสรรค์

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ หนองน้อย จ.นครราชสีมา เมื่อ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐
พิมพ์ครั้งแรก ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑

บารมี: ยิ่งยวดหรือยิ่งใหญ่

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ บ้านคุณเจือจันทน์ อัชพรรณ เมื่อ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑
พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม ๒๕๔๕ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๖

ปฏิจจสมุปบาท: กรรมเกิด กรรมอาศัย กรรมเป็นไป ที่นี่

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก เมษายน ๒๕๕๕ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๖

เรียบเรียงบางส่วนจาก
- พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย

ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง

จาก ธรรมเทศนา ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒
พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม ๒๕๓๒ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๓๕

ปฏิรูปการศึกษา พระพุทธศาสนาจะไปอยู่ไหน?

จาก การสนทนาธรรม ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๔
พิมพ์ครั้งแรก เมษายน ๒๕๔๔ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๗

ปฏิสัมภิทา ๔ ที่ฉายแสงแห่งพุทธปัญญา

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ โรงเรียนปัญญาประทีป เมื่อ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
พิมพ์ครั้งแรก มกราคม ๒๕๖๒ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑

ประเทศเป็นประชาธิปไตยไม่ได้ ถ้าประชาชนไม่เป็นประชาธิปไตย

จาก การประพันธ์ เมื่อ ธันวาคม ๒๕๕๓
พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม ๒๕๕๓ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑

ประโยชน์สูงสุดของชีวิตนี้: ปัญญา วิสุทธิ กรุณา มาบรรจบ ที่นี่

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก เมษายน ๒๕๕๕ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๖

เรียบเรียงบางส่วนจาก
- พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย

ปรัชญาการศึกษาไทย

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม ๒๕๑๘ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑

ปัญหาขัดแย้งในโลกแก้ได้ด้วยกฐิน

จาก ธรรมเทศนา ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๔
พิมพ์ครั้งแรก พฤศจิกายน ๒๕๔๙ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓๖

เปลี่ยนไปสู่

ปัญหาภิกษุณี: บททดสอบสังคมไทย

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๔
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๔๔ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓

เปลี่ยนชื่อจาก
- ทัศนะของพระพุทธศาสนา ต่อสตรีและการบวชเป็นภิกษุณี

ปัญหาวัดพระธรรมกาย

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก มกราคม ๒๕๔๒ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๒

ปาฐกถาอารี วัลยะเสวี: การศึกษาแพทยศาสตร์ในสังคมไทย

จาก ธรรมเทศนา ณ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อ ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๑
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๓๑ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑

ปี ๔๙ ใช้ให้ครบสี่เท้า ต้องก้าวหน้าแน่

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๘
พิมพ์ครั้งแรก มกราคม ๒๕๔๙ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑

ปีใหม่ ต้อนรับ หรือท้าทาย

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๕

ผู้พิพากษาตั้งตุลาให้สังคมสมในดุล

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ กุฏิเจ้าอาวาส วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๐
พิมพ์ครั้งแรก มกราคม ๒๕๕๑ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๖

ฝรั่งเจริญเพราะดิ้นรนให้พ้นจากการบีบคั้นของศาสนาคริสต์

จาก การสนทนาธรรม ณ ที่ก่อตั้งสำนักสงฆ์ในอำเภอสามพราน (วัดญาณเวศกวันปัจจุบัน) เมื่อ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๓๑
พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม ๒๕๓๓ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑

ฝังลูกนิมิต-ผูกสีมา ปุจฉา-วิสัชนา

จาก การสนทนาธรรม ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๓
พิมพ์ครั้งแรก เมษายน ๒๕๔๓ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๗

พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๑๕ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๖๗

พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๒๒ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓๙

พบกับแสงเงินแสงทอง

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
พิมพ์ครั้งแรก มกราคม ๒๕๖๐ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑

พรตลอดปี ชีวิตดีตลอดไป

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อ ๔ มกราคม ๒๕๓๔
พิมพ์ครั้งแรก มกราคม ๒๕๓๕ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๖๓

พระกับป่า มีปัญหาอะไร

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ บ้านคุณเลียบ - คุณเจริญศรี รักตะกนิฐ เมื่อ ๒ ตุลาคม ๒๕๓๔
พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๓๔ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๗

พระธรรมทูตไทย เบิกทางสู่อารยธรรมใหม่

จาก ธรรมเทศนา ณ พุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อ ๓ เมษายน ๒๕๓๘
พิมพ์ครั้งแรก ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๙

พระพุทธศาสนากับการบริจาคอวัยวะ

จาก การสนทนาธรรม ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๒
พิมพ์ครั้งแรก มกราคม ๒๕๔๔ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๘

พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ (ชุดธรมะประยุกต์สำหรับคนทำงาน ลำดับที่ ๙)

จาก การสนทนาธรรม ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๗
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๔๘ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑

เป็นเล่มเดียวกับ
- พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้หลักพุทธธรรมในการทำธุรกิจ

พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้หลักพุทธธรรมในการทำธุรกิจ

จาก การสนทนาธรรม ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๗
พิมพ์ครั้งแรก กรกฎาคม ๒๕๔๘ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๔

พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม

จาก การประพันธ์ เมื่อ กรกฎาคม ๒๕๔๐
พิมพ์ครั้งแรก กรกฎาคม ๒๕๔๐ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๒

พระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพของโลก

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๙ มกราคม ๒๕๔๒
พิมพ์ครั้งแรก กันยายน ๒๕๖๑ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๖

พระพุทธศาสนาในอาเซีย

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก มิถุนายน ๒๕๑๔ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๗

พระไทยใช่เขาใช่เรา? (นิพพาน-อนัตตา: ฉบับเพียงเพื่อไม่ประมาท)

จาก การประพันธ์ เมื่อ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๕๒ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๔

พัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทยฯ

จาก การสนทนาธรรม ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๓
พิมพ์ครั้งแรก กันยายน ๒๕๔๔ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๙

พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยจิตวิทยาแบบยั่งยืน

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ ๑๖ มกราคม ๒๕๓๘
พิมพ์ครั้งแรก กันยายน ๒๕๔๓ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓

พัฒนาตน

จาก ธรรมเทศนา ณ ห้องประชุมจงจินต์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๗
พิมพ์ครั้งแรก มกราคม ๒๕๒๘ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๔

เปลี่ยนไปสู่ หลักแม่บทของการพัฒนาตน

พัฒนาปัญญา เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๒

จาก ธรรมเทศนา ณ ศาลากระจก ในบริเวณบ้านคุณเล็ก นันทาภิวัฒน์ เมื่อ ๒๓ กันยายน ๒๕๒๘
พิมพ์ครั้งแรก มกราคม ๒๕๓๑ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๔

พิธีกรรม ใครว่าไม่สำคัญ

จาก ธรรมเทศนา ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาำสำโรงดงยาง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๓๗
พิมพ์ครั้งแรก สิงหาคม ๒๕๓๗ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๒๐

พินัยกรรมชีวิต: ผลต่อศาสนา

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๑
พิมพ์ครั้งแรก ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๑ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑

เปลี่ยนไปสู่ ช่วยให้ตายเร็ว หรือช่วยให้ตายดี

พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก มกราคม ๒๕๕๕ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๕๔

ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก
- พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ

พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๒๕ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓๑

เปลี่ยนไปสู่ พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย

พุทธธรรม ฉบับเดิม

จาก การประพันธ์ เมื่อ ๒๕๑๔
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕ สิงหาคม ๒๕๑๔ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓๙

พุทธธรรมกับการฝึกหัดครู

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท จ. เชียงใหม่ จัดโดยสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อ ๑๔ กันยายน ๒๕๓๗
พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๕๑ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๒

พุทธธรรมกับการพัฒนาชีวิต (ชุดธรรมะสำหรับคนหนุ่มสาว)

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ อุโบสถ วัดทองนพคุณ เมื่อ ๕ กรกฎาคม ๒๕๒๕
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๔๐ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑

พุทธธรรมกับชีวิตในสังคมเทคโนโลยี

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ หอประุชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๓๑
พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม ๒๕๓๒ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑

เปลี่ยนไปสู่ ชีวิตในสังคมเทคโนโลยี

พุทธธรรมกับปรัชญาการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อ ๒๗ มกราคม ๒๕๓๘
พิมพ์ครั้งแรก มิถุนายน ๒๕๓๙ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑

พุทธธรรมที่เป็นพื้นฐาน สำหรับหลักสูตรศึกษาศาสตร์

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ ๓ มีนาคม ๒๕๓๑

พุทธบริษัทกับพระธรรมวินัย

จาก การสนทนาธรรม ณ ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๒
พิมพ์ครั้งแรก พฤศจิกายน ๒๕๓๒ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑

พุทธวิธีแก้ปัญหาเพื่อศตวรรษที่ ๒๑

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา เมื่อ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๖
พิมพ์ครั้งแรก สิงหาคม ๒๕๓๗ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๘

พุทธวิธีแก้ปัญหาเพื่อศตวรรษที่ ๒๑ (A Buddhist Solution for the Twenty-first Century)

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา เมื่อ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๖
พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม ๒๕๓๖ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๙

พุทธวิธีในการสอน

จาก ธรรมเทศนา
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๓๐ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๒๕

เปลี่ยนชื่อจาก
- เทคนิคการสอนของพระพุทธเจ้า

พุทธศาสนากับชีวิตและสังคม (ชุดธรรมะสำหรับคนหนุ่มสาว)

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๓
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๔๐ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓

พุทธศาสนากับสังคมไทย

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก กรกฎาคม ๒๕๒๖ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๒

พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๔
พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม ๒๕๓๕ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๗

พุทธศาสน์กับการแนะแนว

จาก ธรรมเทศนา ณ ศาลาชื่นอารมณ์ วิทยาลัยครูสวนดุสิต เมื่อ ๒๖ กันยายน ๒๕๓๑
พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๓๒ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๗

ฟื้นสุขภาวะ ยามสังคมวิกฤต

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๔ มีนาคม ๒๕๕๑
พิมพ์ครั้งแรก ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๔

ภัยแห่งพระพุทธศาสนา - ความรู้เพื่อพัฒนาการนับถือศาสนาของคน

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ เมื่อ ๒ กันยายน ๒๕๔๔
พิมพ์ครั้งแรก กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๒๗

ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก
- ภัยแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

ภัยแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ เมื่อ ๒ กันยายน ๒๕๔๔
พิมพ์ครั้งแรก กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๒๓

เปลี่ยนไปสู่ ภัยแห่งพระพุทธศาสนา - ความรู้เพื่อพัฒนาการนับถือศาสนาของคน

ภาวะผู้นำ

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐
พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม ๒๕๔๐ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๔๐

เป็นเล่มเดียวกับ
- ภาวะผู้นำ: ความสำคัญต่อการพัฒนาคนพัฒนาประเทศ

ภาวะผู้นำ: ความสำคัญต่อการพัฒนาคนพัฒนาประเทศ

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๐
พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม ๒๕๔๐

เป็นเล่มเดียวกับ
- ภาวะผู้นำ

เปลี่ยนไปสู่ ภาวะผู้นำ

ภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก

จาก ธรรมเทศนา ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๓๘
พิมพ์ครั้งแรก สิงหาคม ๒๕๓๘ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๒

มรณกถา

เป็นเล่มเดียวกับ

มหาจุฬาฯ งามสง่าสดชื่น กลางทะเลแห่งคลื่นลม

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๕

มองดู ฉันทะ - ตัณหา ไล่มาตั้งแต่เจงกิสข่าน A Review of Desire Since the Time of Genghis Khan

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ พระอุโบสถ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ มกราคม ๒๕๖๒
พิมพ์ครั้งแรก พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑

มองดู ฉันทะ-ตัณหา ไล่มาตั้งแต่เจงกิสข่าน

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ พระอุโบสถ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
พิมพ์ครั้งแรก มกราคม ๒๕๖๒ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓

มองวิสาขบูชา หยั่งถึงอารยธรรมโลก

จาก การสนทนาธรรม ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๓
พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม ๒๕๔๓ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๙

มองสันติภาพโลก ผ่านภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน์

จาก ธรรมเทศนา ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๐
พิมพ์ครั้งแรก กรกฎาคม ๒๕๔๒ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๒

มองหนังสือ พุทธธรรม ถามหาอนาคต

จาก การสนทนาธรรม
พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓

มองอเมริกา มาแก้ปัญหาไทย

จาก ธรรมเทศนา ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๒๕
พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๒๕ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๑

มองให้ลึก นึกให้ไกล: ข้อคิดจากเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕

จาก การสนทนาธรรม ณ สำนักสงฆ์ญาณเวศกวัน เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ (ครั้งแรก) และสถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาำสำโรงดงยาง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๓๖ (ครั้งที่ ๒) เมื่อ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖
พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม ๒๕๓๖ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓

มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาำสำโรงดงยาง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๖
พิมพ์ครั้งแรก มกราคม ๒๕๓๗ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๔

มีวัดเป็นรมณีย์ มีกุฎีเป็นที่สบาย

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๖๐ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๐

มุมมองสองปราชญ์: สื่อมวลชนกับการสร้างสรรค์สังคม

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ ห้องราชเทวี โรงแรมเอเชีย เมื่อ ๔ มีนาคม ๒๕๓๗
พิมพ์ครั้งแรก ๑ ธันวาคม ๒๕๓๗ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑

ยิ่งก้าวถึงสุข ยิ่งใกล้ถึงธรรม

จาก ธรรมเทศนา ณ ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๓๔
พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม ๒๕๓๔ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๘

ยุคโลกาภิวัตน์: บทบาทของแพทย์กับความหวังจากคนไข้

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ เมื่อ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๘
พิมพ์ครั้งแรก เมษายน ๒๕๓๙ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๔

ระลึกถึงความตาย และวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องต่อความตาย

จาก ธรรมเทศนา
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๓๙ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๖

รักษาใจยามป่วยไข้

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๑
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๓๒ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๐๑

รักษาใจยามรักษาคนไข้

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาำสำโรงดงยาง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๓๗
พิมพ์ครั้งแรก พฤศจิกายน ๒๕๓๘ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๓

รัฐกับพระพุทธศาสนา ถึงเวลาชำระล้างหรือยัง

จาก การสนทนาธรรม
พิมพ์ครั้งแรก เมษายน ๒๕๒๕ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๔

รัฐศาสตร์เพื่อชาติ VS รัฐศาสตร์เพื่อโลก

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๗
พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม ๒๕๔๗ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๕

ร่าเริงสดใส สู่ความเกษมศานต์

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก พฤศจิกายน ๒๕๕๑ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓๖

ร่ำรวย ยิ่งใหญ่ เลื่อนลอย หรือเพื่ออะไร

จาก ธรรมเทศนา เมื่อ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๓๘ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๙

รำลึกบุพการ ของ บูรพาจารย์

เรียบเรียงบางส่วนจาก

รุ่งอรุณของการศึกษา

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๓๒ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๔

รุ่งอรุณของการศึกษา เบิกฟ้าแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน

จาก ธรรมเทศนา ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาำสำโรงดงยาง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๑๐ กันยายน ๒๕๓๓
พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๔๕ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๖

รู้จักบ้านของตัว เที่ยวทั่วพระไตรปิฎก

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
พิมพ์ครั้งแรก กรกฎาคม ๒๕๖๑ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓

รู้จักพระไตรปิฎก เพื่อเป็นชาวพุทธที่แท้

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๒
พิมพ์ครั้งแรก เมษายน ๒๕๔๓ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๐

รู้จักพระไตรปิฎก ให้ชัด ให้ตรง

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม ๒๕๕๘ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๑

รู้จักอเมริกา หันมาดูศักยภาพของไทย

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม ๒๕๔๖ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓

ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ สำนักงานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พสล.) เมื่อ ๒๙ มกราคม ๒๕๓๒
พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม ๒๕๓๒ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓๙

ลุอิสรภาพด้วยอนิจจัง

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๒๙
พิมพ์ครั้งแรก กันยายน ๒๕๓๐ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๒

วัฒนธรรมกับการพัฒนา: ปาฐกถาพิเศษ ๑๐๐ ปี พระยาอนุมานราชธน

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๓๑
พิมพ์ครั้งแรก มกราคม ๒๕๓๒ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๕

วันสำคัญของชาวพุทธไทย

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๒๕ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๖

เปลี่ยนชื่อจาก
- ความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญของไทย

วาสนาสร้างเองได้

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๔
พิมพ์ครั้งแรก มกราคม ๒๕๔๕ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๒๔

วิถีสู่สันติภาพ

จาก ธรรมเทศนา เมื่อ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๖
พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๔๖ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๔

วินัย: เรื่องใหญ่กว่าที่คิด

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เมื่อ ๒๕ มกราคม ๒๕๓๘
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๓๘ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๒๖

วินัยชาวพุทธ

ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก
- ธรรมนูญชีวิต

วินัยชาวพุทธ สู่ความสุขมั่นคงของคนที่เข้มแข็ง

จาก การสนทนาธรรม ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๔
พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๔๔ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑

วินัยเรื่องใหญ่กว่าที่คิด ฉบับ๒พากย์

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา
พิมพ์ครั้งแรก ๙ เมษายน ๒๕๖๐ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๘๖

แปลจาก
- วินัย: เรื่องใหญ่กว่าที่คิด

ศาสนาจำเป็นสำหรับคนหนุ่มสาว

จาก การประพันธ์ ณ นิตยสาร สังคมศาสตร์ ปริทัศน์ เมื่อ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๒๑

ศาสนาและเยาวชน

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๓๒
พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๓๒ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓

ศิลปศาสตร์แนวพุทธ

จาก ธรรมเทศนา ณ ห้องประชุมชั้น ๔ ตึกอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๒
พิมพ์ครั้งแรก กรกฎาคม ๒๕๓๓ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๘

สถานการณ์พระพุทธศาสนา: กระแสไสยศาสตร์

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราษฎรังสฤษฏ์ เมื่อ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๓๘
พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๓๘ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๙

เปลี่ยนไปสู่ สถานการณ์พระพุทธศาสนา: ทวนกระแสไสยศาสตร์

สถานการณ์พระพุทธศาสนา: ทวนกระแสไสยศาสตร์

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราษฎรังสฤษฏ์
พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๓๘ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๒

เปลี่ยนชื่อจาก
- สถานการณ์พระพุทธศาสนา: กระแสไสยศาสตร์

สถานการณ์พระพุทธศาสนา: พลิกหายนะเป็นพัฒนา

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ หอประชุมพุทธมณฑล ศาลายา จังหวัดนครปฐม เมื่อ ๒๒ มกราคม ๒๕๓๖
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๓๖ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๒

สถาบันสงฆ์กับสังคมปัจจุบัน

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๗ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๘

เรียบเรียงบางส่วนจาก
- สถาบันสงฆ์กับสังคมไทย

สถาบันสงฆ์ในสังคมไทย

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๓๐ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑

สถาปนาธรรมให้เกิดมีและยืนยงในสังคม (ชุดธรรมะสำหรับคนหนุ่มสาว)

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๑๘
พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม ๒๕๒๗ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑

เรียบเรียงบางส่วนจาก
- ลักษณะสังคมพุทธ

สนทนาธรรม: คติจุตคามรามเทพ

จาก การสนทนาธรรม ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๐
พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม ๒๕๕๐ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๐

เป็นเล่มเดียวกับ
- คติจตุคามรามเทพ

เปลี่ยนไปสู่ คติจตุคามรามเทพ

สนทนาธรรม: ชีวิต จริยธรรม กับการวิจัยทางการแพทย์

จาก การสนทนาธรรม ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๗
พิมพ์ครั้งแรก มกราคม ๒๕๔๘ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๒

สมาธิแบบพุทธ

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๙
พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๔๐ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓๐

สลายความขัดแย้ง: เข้มแข็งด้วยปัญญา

จาก การสนทนาธรรม ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๕
พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม ๒๕๔๖ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๘

สอนนาค (คำสอนในพิธีอุปสมบท)

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ อุโบสถ วัดพระพิเรนทร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๓๙
พิมพ์ครั้งแรก กรกฎาคม ๒๕๔๒ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓

สอนนาค-สอนฑิต: ชีวิตพระ-ชีวิตชาวพุทธ

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ วัดพระพิเรนทร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๒
พิมพ์ครั้งแรก สิงหาคม ๒๕๔๒ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓๐

รวมเล่มมาจาก
- มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ
- สอนนาค (คำสอนในพิธีอุปสมบท)

สังคมจะเฟื่องฟู ต้องเชิดชูบัณฑิต

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๖
พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๗

สัจจธรรมกับจริยธรรม

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ หอประุชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ ๒๐ กันยายน ๒๕๓๑
พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๓๑ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓

สันติภาพเกิดจากอิสรภาพและความสุข: Peace Through Freedom and Happiness

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ องค์การยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๗
พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๓๗ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๑

สัมมาทิฏฐิ

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๒๙

สัมมาสติในพุทธธรรม

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก พฤศจิกายน ๒๕๒๘ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๒

เรียบเรียงบางส่วนจาก
- พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ

สัมมาอาชีวะ

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก ก่อน พฤศจิกายน ๒๕๓๓ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑

เรียบเรียงบางส่วนจาก
- พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ

สามไตร

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ อุโบสถวัดไทย นครลอสแองเจลีส นอร์ทฮอลลีวูด ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๓๕
พิมพ์ครั้งแรก กรกฎาคม ๒๕๔๔ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๙๔

สำนักปฏิบัติธรรม ที่สมนาม คือ ฟื้นธรรม ฟื้นถิ่น ฟื้นไทย

จาก การสนทนาธรรม ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๖๐ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๖

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวฤทธิ์ปาฏิหาริย์

จาก การสนทนาธรรม เมื่อ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖
พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๓๖ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๗

สิทธิมนุษยชน สร้างสันติสุขหรือสลายสังคม Human Rights : Social Harmony or Social disintegration

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๑
พิมพ์ครั้งแรก กันยายน ๒๕๔๑ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๘

สี่หน้าที่ของสตรีไทย

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก กรกฎาคม ๒๕๕๕ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๑

สืบสานวัฒนธรรมไทย: บนฐานแห่งการศึกษาที่แท้

จาก ธรรมเทศนา ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๓๗
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๓๗ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓

สุขนี้มิไกล: ใครปัญญาไวหาได้ทุกสถาน

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๗ มกราคม ๒๕๓๕
พิมพ์ครั้งแรก สิงหาคม ๒๕๔๘ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๒

สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
พิมพ์ครั้งแรก ก่อน กันยายน ๒๕๔๘ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓๕

สุขสดใส ใหม่ทุกเวลา

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา
พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม ๒๕๔๕ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๐

เปลี่ยนชื่อจาก
- กาลเวลา

สู่การศึกษาแนวพุทธ

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖
พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม ๒๕๔๖ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๖

หน้าที่กับธรรมสู่หน้าที่เพื่อธรรม

จาก การสนทนาธรรม ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๗ มกราคม ๒๕๓๓
พิมพ์ครั้งแรก เมษายน ๒๕๓๓ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓

รวมเล่มมาจาก
- ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม
- ปุจฉา-วิสัชนา: เทคโนโลยีการแพทย์กับจริยธรรมพุทธ

หยาดเพชร หยาดธรรม: ภูมิปัญญาเพื่อการศึกษาไทย (คู่มือการศึกษาวิถีพุทธ)

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา
พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๔๑ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๔

หลวงพ่อชอบเล่าเรื่องมฆมานพ

จาก ธรรมเทศนา ณ วัดบ้านกร่าง อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี เมื่อ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๒

เป็นเล่มเดียวกับ

หลักกรรมสำหรับคนสมัยใหม่

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพมหานคร เมื่อ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๒๙
พิมพ์ครั้งแรก มกราคม ๒๕๓๑ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๑

หลักการศึกษาในพระพุทธศาสนา

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๑
พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม ๒๕๓๑ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑

หลักชาวพุทธ: จุดเริ่มจุดร่วม ที่มารวมกันรุ่งโรจน์ (สามไตร ณ ฐานของปฏิบัติการ)

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก กรกฎาคม ๒๕๕๓ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๓

เรียบเรียงบางส่วนจาก
- สยามสามไตร

หลักทั่วไปของพุทธศาสตร์ (ชุดธรรมะสำหรับคนหนุ่มสาว)

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ ศูนย์สารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดย คณะอนุกรรมการฯ เสนอหลักวิชาการตามแนวพุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาิติ เมื่อ ๒๔ มกราคม ๒๕๒๔
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๔๐ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑

หลักแม่บทของการพัฒนาตน

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ ห้องประชุมจงจินต์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๗
พิมพ์ครั้งแรก มกราคม ๒๕๒๘ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๒๘

เปลี่ยนชื่อจาก
- พัฒนาตน

องค์พระรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ สำนักงานองค์การพระพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก เมื่อ ๖ เมษายน ๒๕๓๔
พิมพ์ครั้งแรก กรกฎาคม ๒๕๓๔ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๒

อมฤตพจนา

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๒๐ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๒๗

เป็นเล่มเดียวกับ
- อมฤตพจนา: พุทธศาสนสุภาษิต
- อมฤตพจนา: พุทธสุภาษิต

อมฤตพจนา: พุทธศาสนสุภาษิต

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๒๐

เป็นเล่มเดียวกับ
- อมฤตพจนา
- อมฤตพจนา: พุทธสุภาษิต

อมฤตพจนา: พุทธศาสนสุภาษิต ฉบับ ๒ ภาษา ไทย-อังกฤษ

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก กันยายน ๒๕๕๖

แปลจาก
- อมฤตพจนา: พุทธศาสนสุภาษิต

อมฤตพจนา: พุทธศาสนสุภาษิต ฉบับ ๓ ภาษา บาลี-ไทย-อังกฤษ

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม ๒๕๕๖ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๘

แปลจาก
- อมฤตพจนา: พุทธศาสนสุภาษิต

อยู่ก็สบาย ตายก็เป็นสุข

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๒๖ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓๔

อัตตา-อนัตตา ในพระพุทธศาสนา

จาก การสนทนาธรรม ณ วัดพระพิเรนทร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อ ๒๕๒๒
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๒๖

อายุรแพทย์กับปัญหาจริยธรรม

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๒
พิมพ์ครั้งแรก มกราคม ๒๕๓๓ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑

อารยธรรมไทย: ทางเลือกออกจากยุคพัฒนา

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ โบสถ์วัดบวรสถานส่วนหน้า (วัดพระแก้ววังหน้า) เมื่อ ๗ พฤษภาคม ๒๕๓๑
พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๓๑ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑

อุดมธรรมนำจิตสำนึกของสังคมไทย

จาก ธรรมเทศนา ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อ ๑ กันยายน ๒๕๓๗
พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม ๒๕๓๗ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๖

เปลี่ยนไปสู่ เจาะหาความจริงเรื่องศาสนาประจำชาติ

เกณฑ์วินิจฉัยความหมายและคุณค่าของพุทธธรรม (ชุดธรรมะสำหรับคนหนุ่มสาว)

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๑๗ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๗

เครื่องวัดความเจริญของชาวพุทธ (อารยวัฒิ) เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๑

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ ศาลากระจก ในบริเวณบ้านคุณเล็ก นันทาภิวัฒน์ เมื่อ ๑๖ กันยายน ๒๕๒๘
พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๓๐ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๙

เจอวิกฤต จะเลือกวิวัฒน์ หรือจะเอาวิบัติ

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม เมื่อ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๑
พิมพ์ครั้งแรก ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๒ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๒

เจาะหาความจริงเรื่องศาสนาประจำชาติ

จาก ธรรมเทศนา ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อ ๑ กันยายน ๒๕๓๗
พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม ๒๕๕๐ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๗

เปลี่ยนชื่อจาก
- อุดมธรรมนำจิตสำนึกของสังคมไทย

เทคนิคการสอนของพระพุทธเจ้า

จาก ธรรมเทศนา ณ วิทยาลัยครูธนบุรี เมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๓
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๓๐ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๘

เปลี่ยนไปสู่ พุทธวิธีในการสอน

เทคโนโลยีกับศาสนา

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา
พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม ๒๕๓๐ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๘

เทศน์งานสมเด็จย่า และคำปราศรัยเรื่องสันติภาพ

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา
พิมพ์ครั้งแรก กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๙

เบื่อการเมือง: เรื่องขุ่นใจก่อนเลือกตั้ง

จาก การสนทนาธรรม ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๕๐
พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๕๐ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓

เพิ่มพลังแห่งชีวิต

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๖
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๔๗ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๔

เพื่อความเข้าใจปัญหาพระโพธิรักษ์: และบทความพิเศษ: โพธิรักษ์ทำผิดอะไร?

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๓๒ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑

เพื่อความเข้าใจปัญหาโพธิรักษ์ (ฉบับย่อ-เพิ่มเติม)

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๓๒ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๒

เพื่อความเข้าใจปัญหาโพธิรักษ์ (รวมทั้งบทความพิเศษและบทพิสูจน์)

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๓๒ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓

เพื่อชุมชนแห่งการศึกษา และบรรยากาศแห่งวิชาการ (คุณธรรมของครูอาจารย์และผู้บริหาร)

จาก ธรรมเทศนา ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๓ กันยายน ๒๕๓๙
พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๔๐ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๗

เพื่ออนาคตของการศึกษาไทย

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๐
พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม ๒๕๓๑ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓

รวมเล่มมาจาก
- การพัฒนาจริยธรรม
- การศึกษา: พัฒนาการหรือบูรณาการ

เมืองไทยจะวิกฤต ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ สำนักสงฆ์ญาณเวศกวัน ตำบลสามพราน จังหวัดนครปฐม เมื่อ ๒๓ มกราคม ๒๕๓๗
พิมพ์ครั้งแรก กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๙

เราจะกู้แผ่นดินกันอย่างไร?

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ เสถียรธรรมสถาน ซอยวัชรพล ๕๕ กรุงเทพมหานคร เมื่อ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๑
พิมพ์ครั้งแรก มกราคม ๒๕๔๒ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๐

เริ่มวิวัฒน์ที่กลางวิกฤติ

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี เมื่อ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๐
พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๔๑ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๖

เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๓๑
พิมพ์ครั้งแรก พฤศจิกายน ๒๕๓๑ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑

เปลี่ยนไปสู่ ทางออกจากระบบเศรษฐกิจที่ครอบงำสังคมไทย

เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อ ๙ มีนาคม ๒๕๓๑
พิมพ์ครั้งแรก สิงหาคม ๒๕๓๑ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๓

เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ = Buddhist Economics

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อ ๙ มีนาคม ๒๕๓๑
พิมพ์ครั้งแรก สิงหาคม ๒๕๓๑ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๘

แปลจาก
- เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ

แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑
พิมพ์ครั้งแรก สิงหาคม ๒๕๔๓ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓๘

เปลี่ยนไปสู่ ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น

แก้ปัญหาข้างหน้าเสียแต่วันนี้

จาก การสนทนาธรรม
พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม ๒๕๕๔ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๗

แง่คิด ข้อสังเกตเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ ห้องประชุมชั้น ๒ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ ๘ มีนาคม ๒๕๓๙
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๔๑ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๒

แรงจูงใจในการเขียนกรณีสันติอโศก

จาก การสนทนาธรรม ณ ศาลากลางสระ อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี เมื่อ ๑๖ กันยายน ๒๕๓๑
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๓๑ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓

แสงเงินแสงทองของชีวิต

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาำสำโรงดงยาง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๓๓
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๓๘ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๕

เป็นเล่มเดียวกับ
- แสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงาม

แสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงาม

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาำสำโรงดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๓๓
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๓๓ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๔

เป็นเล่มเดียวกับ
- แสงเงินแสงทองของชีวิต

เปลี่ยนไปสู่ แสงเงินแสงทองของชีวิต

โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ ฉบับ ๒ พากย์

จาก ธรรมเทศนา
พิมพ์ครั้งแรก มิถุนายน ๒๕๕๙ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๙

โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๓

จาก ธรรมเทศนา ณ ศาลากระจก ในบริเวณบ้านคุณเล็ก นันทาภิวัฒน์ เมื่อ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๘
พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม ๒๕๓๔ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๒๐๙

โรงเรียนต้องช่วยสังคมไทย อนุรักษ์ความเจริญทางจิตใจและก้าวไปในปัญญา

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๔๖ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓

โลกขึ้นสหัสวรรษใหม่ คนต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๗
พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม ๒๕๔๘ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๙

เปลี่ยนชื่อจาก
- โลกมีปัญหา พุทธศาสนามีคำตอบ

โลกมีปัญหา พุทธศาสนามีคำตอบ

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๗
พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม ๒๕๔๘ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑

เปลี่ยนไปสู่ โลกขึ้นสหัสวรรษใหม่ คนต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่

ในความทรงจำที่งดงามสดใส (วัดวชิรธรรมปทีป ในฉากชีวิตของพระรูปหนึ่ง)

จาก การประพันธ์ เมื่อ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
พิมพ์ครั้งแรก มิถุนายน ๒๕๕๓ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๘๗

ในสถานการณ์โควิด-19 นี้ โพชฌงค์ สวดก็ได้ แต่ถ้าใช้ จะยิ่งดี

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓
พิมพ์ครั้งแรก มิถุนายน ๒๕๖๓ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๒

ไขข้อข้องใจของ นพ.ดำรงค์ ธนะชานันท์

จาก การสนทนาธรรม ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๓
พิมพ์ครั้งแรก กันยายน ๒๕๔๓ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓

ไตรภูมิพระร่วง: อิทธิพลต่อสังคมไทย

จาก ธรรมเทศนา ณ ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ บริเวณหอสมุดแห่งชาติ เมื่อ ๑ มีนาคม ๒๕๒๖
พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม ๒๕๒๖ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๑

เปลี่ยนไปสู่ พัฒนาสังคมไทย ด้วยความรู้เข้าใจไตรภูมิฯ

ไตรลักษณ์: จบโลก ถึงธรรม ด้วยรู้สามอย่างนี้

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก เมษายน ๒๕๕๕ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๐

เรียบเรียงบางส่วนจาก
- พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย

ไอที: ภายใต้วัฒธรรมแห่งปัญญา (ศาสนากับยุคโลกาภิวัตน์)

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร เมื่อ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๘
พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม ๒๕๓๙ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๐

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง