รายชื่อธรรมนิพนธ์ โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) และข้อมูลเพื่อดำเนินการต่อ

21 ก.พ. 2567

รวม ๖๕๘ รายการ

รหัสชื่อหนังสือข้อมูลเพิ่มเติมรูปปกไฟล์ต้นฉบับพิมพ์ล่าสุด ครั้งที่/เมื่อขนาดหน้า (cm.)จำนวนหน้า
490๒๐๐ ปี กรมพระปรมานุชิตฯ กับสังคมไทย - A514.8x2126
578A Brief Introduction to the Buddha-Dhamma ๑๒ ส.ค. ๒๕๖๕ -14x16.539
491A Buddhist Solution for the Twenty-first Century ไม่มี ๕ ต.ค. ๒๕๓๖ A514.4x21.1530
492A Constitution for Living ๔๙๔ เม.ย. ๒๕๖๕ A514.5x21103
699A Constitution for Living & The Pali Canon: What a Buddhist Must Know - ไม่มี ๑๑ ก.ย. ๒๕๕๑ ---
716Awakened Women: Surpassing Great Brahma ๑ มี.ค. ๒๕๖๔ A514.5x21162
493Beyond Tolerance and Pleasure - A421x306
667Buddhadhamma - A4-1584
734BUDDHADHAMMA Natural Laws and Values for Life - ไม่มี - -14.7x22.5302
494Buddhism and Education - A514.5x2121
558Buddhism and The Business World : The Buddhist Way to deal with business ๑๐ พ.ค. ๒๕๕๑ -14x16.579
495Buddhism: A Layman's Guide to Life ๑๒ ม.ค. ๒๕๑๒ < A513.5x1867
496Buddhist Economics - A414.5x2148
498Buddhist Education [Radical Conservatism Buddhism in the Contemporary World, Articles in Honour of Bhikkhu Buddhasa's 84 th Birthday Anniversary, pp.77-132] - ไม่มี -- ---
499Buddhist Solutions for the Twenty-first Century ธ.ค. ๒๕๓๗ A514.5x2189
500Dependent Origination: The Buddhist Law of Conditionality ๑ เม.ย. ๒๕๕๔ A418.5x28179
673Education Made Easy ก.พ. ๒๕๖๑ A514.5x2144
756Ekonomi Buddhis Jalan Tengah untuk Dunia Usaha (อินโดนีเซีย) เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ไม่มี - A514.8 x 21.0106
501English Lessons for Young Buddhists Book I ไม่มี - ---
502English Lessons for Young Buddhists Book II ไม่มี -- ---
526English Lessons for Young Buddhists Book III - ไม่มี - ---
707English Lessons for Young Buddhists Book III - ๔ ส.ค. ๒๕๑๘ A5--
503English Lessons on Buddhism Book I ไม่มี -- ---
504English Lessons on Buddhism Book II - ไม่มี ๑๒ มิ.ย. ๒๕๐๖ ---
703Foundations of Buddhist Social Ethics - ไม่มี - ---
505Freedom: Individual and Social ๑ ม.ค. ๒๕๓๐ A514.5x2158
506Good Evil and Beyond: Kamma in the Buddha's teaching - A514.5x21129
507Great Buddhists ไม่มี ๙ ส.ค. ๒๕๐๗ ---
674Growing in Merit พ.ย. ๒๕๖๑ A5-32
508Helping Yourself To Help Others - < A513.5x1851
676Honouring the Claim 'We Love the King' ๑๒๕ มี.ค. ๒๕๖๒ A5-23
552ICT ก้าวหน้า คนต้องพัฒนาปัญญาและวินัย ๕ พ.ค. ๒๕๕๓ A514.5x21221
509Introduction to Buddhism Book I ไม่มี - ---
510Introduction to Buddhism Book II - A5--
511Jataka Tales Book I ๑๒- A514.5x2147
512Jataka Tales Book II ๑๓- A514.5x2144
755KASUS DHARMAKAYA Kajian untuk mempelajari Agama Buddha dan Membangun Masyarakat Thai (อินโดนีเซีย) กรณีธรรมกาย บทเรียนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและสร้างสรรค์สังคมไทย ไม่มี -๑๔ ม.ค. ๒๕๕๘ อื่นๆ15.8 x 22.8268
513Looking to America To Solve Thailand's Problems - A514.5x21110
514Mahachula English Course for Young Buddhists Book I - A5-45
515Mahachula English Course for Young Buddhists Book II -- A5-41
516Mahachula English Course for Young Buddhists Book III -- A5-22
708Mahachula English Primer for Young Buddhists Book II - ไม่มี ๒๕๓๖ ---
517Mahachulalongkornrajavidyalaya Buddhist University under Royal Patronage,Catalogue B.E. 2510-11/ 1967-68 A.D. ไม่มี -- ---
555Nibbana: The Supreme Peace ไม่มี ๑๙ พ.ย. ๒๕๕๒ A4-125
701No Dhammādhipateyya No Democracy [Where Politics and Law Meet] ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๓ A514.8x21-
723Paṭiccasamuppāda : The Buddhist Teaching on Dependebt Origination - ไม่มี -- A421.0 x 29.7121
518Peace through Freedom and Happiness ไม่มี -- ---
675Perfect Happiness พ.ย. ๒๕๖๑ A5-28
666Prelude to Buddhadhamma ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๑ A4-51
719Reflections on Death and Dying ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๔ A514.5x21120
647ROYAL VIRTUES - A5-31
519Samadhi in Buddhism ๑๔๑๒ ส.ค. ๒๕๖๕ A514.5x2141
520Sammasati: An Exposition of Right Mindfulness - < A513.5x1862
709Sangha: the Ideal World Community ไม่มี พ.ค. ๒๕๔๐ A514.8x21-
722Siam Saamtri A Buddhist System of Thai Education ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๓ A514.5x21217
521Social Dimension of Buddhism in Contemporary Thailand - ไม่มี -- A421x2884
523Thai Buddhism in the Buddhist World ๑๔๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๕ A515.5x23252
620The Buddhist Discipline in Relation to Bhikkhunis: Questions and Answers - Phra Payutto and Dr. Martin Seeger ๘ พ.ค. ๒๕๕๖ A514.5x21452
524The Pali Canon: What a Buddhist Must Know ๑๑ ก.ย. ๒๕๕๑ A514.5x2176
401The Path to Peace วิถีสู่สันติภาพ ไม่มี - ---
525The Three Signs: Anicca, Dukkha & Anatta in the Buddha's Teaching ๘ ม.ค. ๒๕๖๕ A514.5x21115
625The Unheralded Value of the Vinaya ๒๓ ต.ค. ๒๕๕๙ --40
527Toward Sustainable Science - A514.5x21173
704Tradition and Change in Thai Buddhism - A514x21cm9
624True Education Begins with Wise Consumption - --23
536Vesak Day and Global Civilization ไม่มี - ---
528Vision of the Dhamma: A Collection of Buddhist Writings in English ๑๒ ธ.ค. ๒๕๕๑ A514.5x21175
529What a True Buddhist Should Know About the Pali Canon - ไม่มี -- ---
689กฐินพระองค์เดียว ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๕ A514.5 x 219
642กฐินมา บอกทางแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี ๓๙๖ ก.ค. ๒๕๖๕ A5-44
2กฐินสองที่สายใจธรรม ๒๐ ส.ค. ๒๕๔๐ A514.5x21166
3กฐินสู่ธรรม ๑๕๑๑ ต.ค. ๒๕๔๑ A514.5x21112
7กรณีธรรมกาย ไม่มี ๒๘- ---
8กรณีธรรมกาย (ฉบับคัดตัวอย่าง) ๑๒- A514.5x21136
9กรณีธรรมกาย (ฉบับปัญหาปลีกย่อย) ไม่มี - A6-19
10กรณีธรรมกาย บทเรียนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและสร้างสรรค์สังคมไทย (ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่) ๒๖ ม.ค. ๒๕๕๑ A514.5x21455
11กรณีธรรมกาย เอกสารเพื่อพระธรรมวินัย ไม่มี ๑๕๑๒ มี.ค. ๒๕๔๒ A514.5x21171
659กรณีพระยันตระ อมโร ๑๔ ก.พ. ๒๕๓๗ A5-47
12กรณีสันติอโศก ๑๕๑ พ.ย. ๒๕๔๔ A514.5x2173
4กรณีเงื่อนงำ: พระพุทธเจ้าปรินิพพานด้วยโรคอะไร? ๑๕๑๐ ธ.ค. ๒๕๔๓ A514.5x21191
5กรณีเงื่อนงำ: พระพุทธเจ้าปรินิพพานด้วยโรคอะไร? (ฉบับตัดสั้น) ๑๒- A514.5x2152
6กรณีเงื่อนงำ: พระพุทธเจ้าปรินิพพานด้วยโรคอะไร? (ชุดเรียนพระพุทธศาสนา จากเหตุการณ์-ปัญหา) - A514.5x21212
15กรรม-นรกสวรรค์ สำหรับคนรุ่นใหม่ ๑๙- A514.5x21178
13กรรมกับโรคพันธุกรรม ในทัศนะพระพุทธศาสนา ๑๒- < A513.5x1826
551กรรมของคนไทย ทำกันไว้เอง (ถึงเวลา มาแก้กรรมกันเสียที) ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๒ -14x1778
14กรรมตามนัยแห่งพุทธธรรม ๑๒๓๐ มิ.ย. ๒๕๓๑ A514.5x21234
16กระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคนสู่ประชาธิปไตย ๑๙ พ.ย. ๒๕๔๕ A514.5x2194
17กระแสธรรม กระแสไท ๑๖ พ.ค. ๒๕๔๗ < A513.5x1834
18กระแสธรรม เพื่อชีวิตและสังคม ๑๘๑๐ เม.ย. ๒๕๕๐ A514.5x21274
614กว่าจะพบหลวงลุงฉาย แล้วพากันไปวัดญาณเวศก์ [สิ้นมหาจุฬาฯ ลาวัดพระพิเรนทร์ เร้นวัดญาณเวศกวัน] ๑ พ.ย. ๒๕๖๖ A514.5x21344
19กายป่วย ใจไม่ป่วย ไม่มี ๖ พ.ย. ๒๕๖๓ ---
20กายหายไข้ ใจหายทุกข์ ๘๓- A514.5x21120
685กายหายไข้ ใจหายทุกข์ (Healthy Body Happy Mind) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์) ส.ค. ๒๕๖๓ A514.8 x 21110
24การพัฒนาจริยธรรม - A514.5x21105
25การพัฒนาที่ดี หนีไม่พ้นธรรม - A514.8x21cm45
26การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ๒๖๓๐ พ.ค. ๒๕๖๕ --314
718การศึกษา เพื่อพัฒนาอารยธรรมให้สมนาม สยามสามไตร ศึกษา ๓ พัฒนา ๔ ไม่มี -๒๙ พ.ย. ๒๕๖๓ A514.5x21285
34การศึกษา: พัฒนาการหรือบูรณาการ - A514.5x21112
628การศึกษา: มองเมื่อ ๓๐ ปีก่อน ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๙ ---
33การศึกษา: เครื่องมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา ๓๐ ส.ค. ๒๕๓๗ A514.5x21195
35การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๓๔๓๐ ส.ค. ๒๕๓๗ A514.5x2158
36การศึกษากับการวิจัย เพื่ออนาคตของประเทศไทย ๑๕๓๐ ส.ค. ๒๕๓๗ A514.5x21120
37การศึกษากับเศรษฐกิจ ฝ่ายไหนจะรับใช้ฝ่ายไหน ๑๓ มิ.ย. ๒๕๔๕ A514.5x2125
38การศึกษาของคณะสงฆ์: ปัญหาที่รอทางออก มิ.ย. ๒๕๒๙ A514.5x21234
650การศึกษาฉบับง่าย (Education made Easy) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์) ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๑ A514.5x2186
39การศึกษาฉบับง่าย-Education Made Easy ๑๓๒๕ ส.ค. ๒๕๔๖ A514.5x2147
596การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์ -- A414.5x2181
40การศึกษาทั่วไปเพื่อสร้างบัณฑิต ๙ มิ.ย. ๒๕๕๐ A514.5x2180
41การศึกษาทางเลือก: สู่วิวัฒน์หรือวิบัติ ในยุคโลกไร้พรมแดน ๑๓ ก.ย. ๒๕๔๖ A514.5x21100
44การศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิต หรือ การศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิต - A514.5x2164
45การศึกษาเพื่อสันติภาพ - A514.5x2164
46การศึกษาเพื่ออารยธรรมที่ยั่งยืน ๓ ส.ค. ๒๕๔๒ A514.5x21146
47การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น ๖๒- A514.5x2124
635การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น (True Education Begins with Wise Consumption) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์) ๔ ก.ย. ๒๕๖๑ -14.5x2138
48การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น และความสุขของครอบครัวคือสันติสุขของสังคม - ไม่มี ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๐ ---
540การศึกษาไทย แก้ปัญหาหรือสร้างปัญหาให้สังคม - - A5-54
50การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย ๑๙๒๑ พ.ย. ๒๕๕๐ A514.5x21103
51การสร้างสรรค์ปัญญา เพื่ออนาคตของมนุษยชาติ ๑๔- A514.5x2190
52การสื่อภาษาเพื่อเข้าถึงสัจธรรม ๑ พ.ค. ๒๕๕๓ A514x16.583
559การสื่อภาษาเพื่อเข้าถึงสัจธรรม: The Language and The Truth ((ฉบับ ๒ ภาษา แปลโดยโสมย์วลี น้ำทิพย์) - ไม่มี ๔ ก.ย. ๒๕๕๓ ---
22การเกิดเป็นทุกข์ เกิดดีเป็นสุข ๒๕ ก.พ. ๒๕๔๗ A514.5x2134
27การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ๓๖๒๓ ต.ค. ๒๕๕๐ A514.5x2127
28การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และทำอย่างไรจะหายโกรธ - ไม่มี ๑๑๒๓ ต.ค. ๒๕๔๖ ---
626การเมือง แค่ที่พระควรจะพูด ๑๕ พ.ย. ๒๕๕๙ --224
32การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสังคมไทย - A5-120
53การเสริมสร้างคุณลักษณะเด็กไทย ๑๐๒๑ ม.ค. ๒๕๖๑ A514.5x21102
31การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์ ๒๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๙ A514.5x21614
30การแพทย์แนวพุทธ ๑๒๘ ต.ค. ๒๕๔๕ A514.5x2163
29การแพทย์ไทย: ทางเลือกในยุคโลกาภิวัตน์ ไม่มี ๑๘๔ ก.ค. ๒๕๔๐ ---
531กาลานุกรม: พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก ๒๘๘ ต.ค. ๒๕๖๕ อื่นๆ24.5x17.5287
54กาลเวลา ๑ ม.ค. ๒๕๔๙ A514.5x2138
57ก้าวใหม่ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ กับการศึกษาเพื่อสันติสุขของโลก ๑๔ ธ.ค. ๒๕๔๕ A514.5x2252
55ก้าวไปในบุญ ๓๑๒๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๖ < A513.3x1832
662ก้าวไปในบุญ (Growing in Merit) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์) ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๑ A514.5x2162
575ก้าวไปในบุญ (Progressing in Merit) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณสมพร วาร์นาโด) ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๑ A514.5x2156
56ก้าวไปในบุญและธรรมะฉบับเรียนลัด - ไม่มี ๑๖ มิ.ย. ๒๕๕๒ ---
582ขว้างก้อนอิฐมา พัฒนาเป็นแก้วมณี: จะวิจารณ์อย่างไร ก็ขอให้ใช้ข้อมูลที่เป็นความจริง ๑๒ ธ.ค. ๒๕๕๕ A514.5x21118
61ขอคำตอบจาก ผบ.สูงสุด กรณีนายทหารทุจริตแห่งชมรม(เถื่อน)ชาวพุทธ 3 เหล่าทัพ - A514.5x21140
62ข้อคิดชีวิตทวนกระแส ๑๖- A514.5x2126
63ข้อคิดเพื่อการศึกษา ๒๓ ก.ย. ๒๕๕๑ A514.5x2187
64ข้อคิดเพื่อชีวิตและสังคม ๕ ม.ค. ๒๕๔๘ A514.8x21191
712ข้อคิดเห็นต่อคุณลักษณะเด็กไทยในอนาคต - A5-22
65ของขวัญของชีวิต - A514.5x2171
648ขอให้คนไทยใฝ่ปัญญา ขอให้ชาวพุทธศึกษาให้รู้ธรรมจริง ๑ ต.ค. ๒๕๖๐ A5-87
67คติจตุคามรามเทพ ๑๒๘ พ.ย. ๒๕๕๐ < A514x16.567
68คติธรรมคำคม ๕ ม.ค. ๒๕๔๒ < A510x18.532
69คติธรรมแห่งชีวิต - A514.5x21177
670คนที่เก่งจริง ไม่เอาความยิ่งใหญ่มาแปลกแยกตัว แต่เอาพลังร่วมสร้างสรรค์บูรณาการเข้าในสังคม ก.พ. ๒๕๖๒ A514.5x2147
568คนรักษ์ป่า ป่ารักษ์คน ม.ค. ๒๕๖๐ A514.5x21249
70คนไทย สู่ยุคไอที ๑๕๒๗ ต.ค. ๒๕๔๐ A514.5x21192
71คนไทย สู่ยุคไอที และปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง ไม่มี ก.ย. ๒๕๔๒ ---
76คนไทย หลงทางหรือไร ๓๐ ต.ค. ๒๕๔๕ < A513.5x18116
560คนไทย ใช่กบเฒ่า? เถรวาท vs. ลัทธิอาจารย์ และ พระไทยใช่เขาใช่เรา? (นิพพาน-อนัตตา: ฉบับเพียงพื่อไม่ประมาท) ไม่มี ๒๕ ก.ย. ๒๕๕๓ ---
73คนไทยกับป่า ๓ ก.ค. ๒๕๔๔ A514.5x21120
74คนไทยกับสัตว์ป่า - A514.5x2176
72คนไทยกับเทคโนโลยี - A514.5x2149
75คนไทยใจไม่แคบ แต่ระวังไว้: อย่าให้ปัญญาแคบ ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๓ A514.5x2168
77ครองเรือน-ครองรัก จักเลิศแท้ด้วยครองธรรม ๒๙๗ ธ.ค. ๒๕๕๐ A610x1448
80ความคิด: แหล่งสำคัญของการศึกษา ๓๐ ส.ค. ๒๕๓๗ A514.5x2160
83ความจริงแห่งชีวิต ๑๐๖๘ มิ.ย. ๒๕๖๖ A514.5x2137
84ความจริงแห่งชีวิต และช่วยให้ตายเร็วหรือช่วยให้ตายดี ๕๐๘ พ.ย. ๒๕๕๙ A514.5x2159
85ความตายคือคติธรรมแห่งชีวิต: การบำเพ็ญกุศลเพื่อรำลึกถึงผู้ล่วงลับ ๑๔- A514.5x2117
87ความมั่นคงทางจิตใจ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๔๖ A514.5x219
88ความมุ่งหมายของวิชาพื้นฐานทั่วไป ๑๔ เม.ย. ๒๕๓๒ A418x2852
89ความรัก จากวาเลนไทน์ สู่ความเป็นไทย ๑๕- A514.5x21118
90ความรุนแรง เกิดจากความอ่อนแอและวินัยไม่มีเสรีภาพก็หายไป - A514.5x2160
92ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติ ๒๗- < A513x18.5124
346ความสำคัญและการรักษาพระไตรปิฎก - A421x27-
94ความสุข ตามหลักพุทธธรรม - ไม่มี ๗ ก.ย. ๒๕๔๓ A4-96
95ความสุขของครอบครัว คือสันติสุขของสังคม ๖๔๑๔ พ.ค. ๒๕๕๒ A514.5x2167
96ความสุขของครอบครัว-ชีวิตคู่ ไม่มี ๒๓ ม.ค. ๒๕๔๖ ---
98ความสุขที่สมบูรณ์ ๑๔๖๗ ธ.ค. ๒๕๖๕ A513x18.530
661ความสุขที่สมบูรณ์ (Perfect Happiness) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์) - A514.5x2128
97ความสุขที่แท้จริง: ร่างกายเปลี่ยนแปลงไป จิตใจเจริญไปสู่หนทางแห่งความดีงาม ๒๔ มิ.ย. ๒๕๔๐ < A513.5x1830
564ความสุขทุกแง่ทุกมุม ๒๒๓๐ ม.ค. ๒๕๕๔ A514.5x21171
601ความสุขอยู่ที่นี่ มัวไปหากันที่ไหน - A514.5x19.5307
86ความเป็นกัลยาณมิตรของหลวงปู่ชา ๕ มี.ค. ๒๕๖๖ < A513.5x1838
532ความเป็นอนิจจังของสังขารกับอิสรภาพของสังคม ๑๖ ส.ค. ๒๕๕๓ A514.5x2149
100ค่านิยมแบบพุทธ ๑๓ มิ.ย. ๒๕๕๐ < A513.5x18226
101คำถามสำหรับชาวพุทธ (สำรวจตัวเองก่อนปฏิบัติธรรม) ๒๒ ส.ค. ๒๕๔๐ < A513x18.532
541คำปราศรัยของพระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ในพิธีรับถวายรางวัล การศึกษาเพื่อสันติภาพ ของ ยูเนสโก ปี ๒๕๓๗ ๑๕๒๓ ก.ย. ๒๕๕๑ A514.5x2148
102คืนวัน ไม่ผ่านไปเปล่า ๑๖๒๓ มี.ค. ๒๕๖๔ A611x1548
664คืนวันไม่ผ่านไปเปล่า (May the Days & Nights Not Pass in Vain) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์) ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๕ A5-77
104คุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล ๒๐๐๒๓ ก.ค. ๒๕๖๖ A514.5x2149
681คุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล (Sublime Blessings of Parents) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์) ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๖ A514.5x2144
106คู่มือชีวิต ๕๐๙ ธ.ค. ๒๕๖๖ A514.5x21231
107คู่สร้างคู่สม ชีวิตคู่ในอุดมคติ ๔๔- A610.5x1569
530ฅนไทย ใช่กบเฒ่า? เถรวาท vs. ลัทธิอาจารย์ ๑๑๒๖ ต.ค. ๒๕๕๒ A514.5x21155
109งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข ๒๘๑๙ ม.ค. ๒๕๖๗ < A513.5x1838
110งานเพื่อความสุขและแก่นสารของชีวิต ไม่มี ๑๓๓๐ ก.ย. ๒๕๔๕ A5-69
705จดหมายจากพระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ตอบ นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล - A514.8x2114
114จริยธรรมนักการเมือง ไม่มี ๑๔๑๕ พ.ย. ๒๕๕๑ < A5-31
115จริยธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่ ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๓ < A513x18.578
116จะพัฒนาคนกันได้อย่างไร? ๑๕- A514.5x2176
721จะพึ่งตน ก็ต้องมีตนที่พึ่งได้ - ไม่มี - A514.5x2118
117จะสุขแท้ต้องเป็นไท : ต้องสุขเองได้ จึงจะช่วยโลกให้เป็นสุข ๑๒๒๑ ม.ค. ๒๕๓๗ < A513.5x1854
118จะอยู่อย่างเป็นเหยื่อ หรือขึ้นเหนือไปนำเขา ๑๕๕ ธ.ค. ๒๕๕๐ A514.5x2157
119จักรใด ขับดันยุคไอที ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๑ A514.5x2144
120จัดงานวิสาขบูชา อย่าอยู่แค่หน้าตา ต้องไปให้ถึงเนื้อตัว - A514.5x2128
121จัดระเบียบสังคม ตามคตินิยมแห่งสังฆะ ๒๒๑๕ มิ.ย. ๒๕๔๔ A514.5x2136
715จาก เสถียรพงษ์ วรรณปกษ์ ถึง พระเทพเวที และ พุทธทาสภิกขุ - < A5-72
122จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา ๑๙- A514.5x2134
123จากสุขในบ้าน สู่ความเกษมศานติ์ทั่วสังคม ๑๙- A514.8x21108
124จาริกบุญ-จารึกธรรม ๖๐๑๓ ก.ค. ๒๕๖๖ A514.5x21554
125จารึกอโศก ๑๑มิ.ย. ๒๕๔๗ < A513x21117
537จารึกอโศก (ธรรมจักรบนเศียรสี่สิงห์) : รัฐศาสตร์แห่งธรรมาธิปไตย - A514.5x21222
706จิตวิญญาณ แบบแม่มด แบบฮิปปี้ หรือแบบฤๅษี จะเอาแบบไหน คิดกันให้ดี ก.พ. ๒๕๔๖ A514.8x21-
332จิตวิทยา กับ จิตภาวนา ไม่มี ๑๕ ก.พ. ๒๕๓๕ A514.5x2154
126จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาคน ตามแนวธรรมชาติ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๓๙ A514.5x2181
129ชวนคิด-พินิจธรรม - A514.5x21162
130ช่วยกันนำพาประเทศไทย ให้ก้าวไปอย่างสง่างาม ในท่ามกลางประชาคมโลก - A514.5x2164
760ช่วยตัวเรา เพื่อช่วยผู้อื่น ไม่มี ๕ มี.ค. ๒๕๖๖ A514.8 x 21.028
131ช่วยให้ตายเร็ว หรือช่วยให้ตายดี ๔๙๘ มิ.ย. ๒๕๖๖ A514.5x2120
132ชาวพุทธกับชะตากรรมของสังคม - A514.8x21100
133ชาวพุทธต้องเป็นผู้ตื่น ๒๙ ก.ย. ๒๕๔๖ A519cm37
135ชีวิต งาน และสังคมที่สมบูรณ์ - < A513.5x18212
606ชีวิตก็สุขสันต์ สังคมก็เกษมศานต์ ๒๓ เม.ย. ๒๕๕๗ A514.5x21160
137ชีวิตกับการทำงาน - A514.5x2139
138ชีวิตก้าวหน้า ปัญญาถึงธรรม - ไม่มี -- ---
139ชีวิตควรให้เป็นอย่างไร? ความสุข ๑๐ เม.ย. ๒๕๕๑ < A513.5x18104
140ชีวิตคู่ที่มีคุณค่า ๔๙๓ มี.ค. ๒๕๔๕ A610.5x14.566
141ชีวิตจะงาม สังคมจะดี ต้องมีการศึกษาที่ไม่ผิด ๑๓ ต.ค. ๒๕๔๘ A514.2x2161
142ชีวิตที่ดีงาม: หลักการทั่วไปของการปฏิบัติธรรม ๓๐ มิ.ย. ๒๕๔๘ A514.5x2128
144ชีวิตที่สมบูรณ์ ๑๓๙๑๙ ก.ค. ๒๕๓๗ A514.5x2147
761ชีวิตที่สมบูรณ์ (A Fulfilled Life) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์) ไม่มี - A514.5x2144
146ชีวิตที่สมบูรณ์ และการศึกษาฉบับง่าย - Education Made Easy ไม่มี ๑ ก.ค. ๒๕๔๕ ---
147ชีวิตที่สร้างสรรค์ สดใสและสุขสันต์ ๑๙๒๙ พ.ค. ๒๕๕๐ A514.5x21141
148ชีวิตที่สุขและสร้างสรรค์ ไม่มี ๒๕ ม.ค. ๒๕๔๓ ---
143ชีวิตที่เป็นอยู่ดี: ด้วยมีการศึกษาทั้ง ๓ ที่ทำให้พัฒนาครบทั้ง ๔ ๒๔ ต.ค. ๒๕๔๔ A514.5x2140
149ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม ๓๑๑๔ ธ.ค. ๒๕๓๒ A514.5x2148
762ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม (Life Conducive to Work - Work Conducive to Virtue) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์) ไม่มี -- A514.8 x 21.039
151ชีวิตหนึ่งเท่านี้ สร้างความดีได้อนันต์ ๑๕๑๖ เม.ย. ๒๕๕๑ < A513.5x1868
713ชีวิตและผลงาน พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) และนานาทัศน์ของนักวิชาการ ไม่มี - A5-198
150ชีวิตในสังคมเทคโนโลยี ๒๗ ต.ค. ๔๐ A513.18.5117
720ชื่นชมรมณีย์ สู่สี่ภาวนา (บทนำสู่พุทธธรรม) - A514.5x21121
153ญาณเวศก์ธรรมสมุจย์ ไม่มี ๒๐ ต.ค. ๒๕๔๙ ---
154ฐานที่มั่นของชีวิตและสังคม ๒๘ มี.ค. ๒๕๕๑ A514.8x21120
155ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ๒๓ เม.ย. ๒๕๓๙ < A513.5x1826
156ดึงออกจากไทย ส่งไม่ถึงอเมริกา - ๑๘ ส.ค. ๒๕๔๖ < A513.5x18.660
157ดุลยภาพ: สาระแห่งสุขภาพและความสมบูรณ์ ๑๐๔ พ.ค. ๒๕๔๙ A514.5x2141
653ดู "ธรรมกาย" แท้ของพระพุทธเจ้า เข้าใจ "อนัตตา" ให้ตรงตามจริง - A5-83
158ดูหนังสือของพระมโน สะท้อนสภาพโซของการศึกษาไทย - A514x2113
159ต้นไม้แห่งชีวิตคู่ ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๖ -9x9.360
160ต้องฟื้นฟูวัด ให้ชนบทพัฒนา สังคมไทยจึงจะก้าวหน้าได้มั่นคง - A514.5x2186
590ตอบ ดร.มาร์ติน: ดลถิ่นอริยชน สตรีหลุดพ้น ขึ้นเหนือมหาพรหม มี.ค. ๒๕๖๔ A514.5x21124
565ตอบ ดร.มาร์ติน: พุทธวินัยถึงภิกษุณี ๕ ก.ย. ๒๕๕๔ A514.5x21458
654ตอบ เรื่อง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ๗ ก.ค. ๒๕๖๑ A5-39
669ตอบคุณหมอ: ให้พระอาพาธก็สบาย แพทย์พยาบาลก็สุขใจ ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๒ --35
605ตอบเรื่อง สีลัพพตปรามาส วินัย ดูใจ ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๓ A514.5x2139
162ตั้งกระทรวงพุทธศาสนา เหตุผลที่แท้อยู่ที่ไหน - A514.5x2169
736ตั้งหลักด้วยธรรม ก้าวนำด้วยปัญญา ๕ ต.ค. ๒๕๖๕ A514.8 x 21.027
163ตามทางพุทธกิจ ๑๓- A514.5x21188
607ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ๖๐ ตอน: ตอน ๑-๔ บวชแล้ว จะเริ่มเรียน ๑๔ ก.ค. ๒๕๕๗ A418.5x2680
731ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ๗ ภาค ๖๐ ตอน (ตอนที่ ๒๐ และ ๓๖) - ไม่มี ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๕ A514.8 x 21.025
732ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ๗ ภาค ๖๐ ตอน (ตอนที่ ๔๗,๕๖ และ ๕๙) - ไม่มี ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๕ A421.0 x 29.788
608ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ภาค ๑ วางฐานชีวิตแห่งการศึกษา (ตอน ๑-๖ ใน ๖๐ ตอน) ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๑ A418.5x26160
631ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ภาค ๑-๓ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๒ --458
645ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ภาค ๑-๔ (ตอน ๑-๒๖ ใน ๖๐ ตอน) ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๐ A4-546
613ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ภาค ๒ แค่ดูเปลือก ถ้ามองเป็น ก็เห็นพระพุทธศาสนา (ตอน ๗-๑๔ ใน ๖๐ ตอน) ๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๙ A418.5x26223
623ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ภาค ๓ เปิดประตูชีวิต ก้าวไปในการศึกษา - ไม่มี ๒๑ ก.ย. ๒๕๕๙ A418.5x26117
638ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ภาค๔ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๐ --98
164ตื่นกันเสียที จากความเท็จ ของหนังสือ "เหตุเกิด พ.ศ.๑" (สืบเนื่องจากภาพยนตร์เรื่อง "กำเนิดพระพุทธเจ้า") ๑ ก.พ. ๒๕๔๗ A514.5x21234
165ตื่นเถิดชาวไทย ๒๑๒๔ พ.ย. ๒๕๔๖ < A513x18.580
665ถ้าการศึกษาดี คนต้องมีชีวิตดี ที่งอกงามสร้างสรรค์ ๗ ก.ค. ๒๕๖๔ --47
171ถ้ารู้จักพระพุทธศาสนา ความสุขต้องมาทันที ๔๙- A514.5x2142
636ถ้าสูงอายุเป็น ก็น่าเป็นผู้สูงอายุ ๒๖- A5-44
655ถ้าสูงอายุเป็น ก็น่าเป็นผู้สูงอายุ (If you know how to be elderly, then it is worth being an elder) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยศ.ดร.สมศีล ฌานวังศะ ) - A5-44
172ถ้าอยากพ้นวิกฤต ต้องเลิกติดไสยศาสตร์ ๑๔๑๗ ก.พ. ๒๕๔๑ < A513.5x1826
170ถ้าเชิดชูพระคุณแม่ขึ้นมาได้ สังคมไทยไม่สิ้นความหวัง ๒๘๗ พ.ย. ๒๕๔๘ A514.5x2173
402ถ้าเป็นชาวพุทธ ก็ต้องมีพฤติกรรมของผู้ตื่น - ไม่มี -- ---
173ถึงเวลา มารื้อปรับระบบพัฒนาคนกันใหม่ ๑๔- A514.5x21120
175ทรัพย์-อำนาจ ทวนกระแส? - < A513.5x1872
176ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎก (หมวดพุทธศาสตร์) ๒๕๔๒ A514.5x21221
177ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎก (หมวดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) - A514.5x21140
178ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎก (หมวดศึกษาศาสตร์) - A514.5x21146
179ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎก (หมวดสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์) - A514.5x21176
726ทันโลก ถึงธรรม ๑๔ ต.ค. ๒๕๖๔ A514.5x21122
180ทัศนะของพระพุทธศาสนา ต่อสตรีและการบวชเป็นภิกษุณี ๑๑ ก.ย. ๒๕๔๔ A514.5x2148
181ทางสายกลาง: ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับมัชฌิมาปฏิปทา ไม่มี - ---
182ทางสายกลางของการศึกษาไทย - A513.5x21.2230
183ทางสายอิสรภาพของการศึกษาไทย ๑๓ ก.ค. ๒๕๔๓ < A513.5x18196
184ทางออกของสังคมไทย - A513.8x20.874
185ทางออกจากระบบเศรษฐกิจที่ครอบงำสังคมไทย ๑๗ ก.ย. ๒๕๔๔ A514.5x2184
672ทำบุญพื้นฐาน คือ ทำหมู่บ้านให้รมณีย์ ๑๓๕ ม.ค. ๒๕๖๗ A514.5x2126
629ทำอย่างไร จะพูดได้เต็มปากว่า "เรารักในหลวง" ๒๙- --16
633ทำอย่างไรจะพูดได้เต็มปากว่า"เรารักในหลวง" (Honouring the Claim 'We Love the King') (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์) ๑๒๑๘ มี.ค. ๒๕๖๐ A514.5x2132
646ทำอย่างไรจะพูดได้เต็มปากว่า"เรารักในหลวง" และ ธรรมของพระราชา ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๐ A5-49
190ทำอย่างไรจะหายโกรธ ๓๖๐- A514.5x2123
687ทำอย่างไรจะหายโกรธ (How To Dispel Anger) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์) ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๓ A514.8x2156
577ทำอย่างไรจะหายโกรธ (Ten Ways to Keep Anger at Bay: Buddhist's Quick Tips to Quell Malcontent)((ฉบับ ๒ ภาษา แปลโดยคุณโสมย์วสี น้ำทิพย์) ๒๖ พ.ย. ๒๕๕๗ < A513.5x1890
192ทำอย่างไรจะให้งานประสานกับความสุข ๒๓๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖ A610.5x14.5100
193ทำอย่างไรจะให้เชื่อเรื่องกรรม ๙ เม.ย. ๒๕๔๘ A514.5x2142
187ทำแท้ง และสารพันปัญหา - ชีวิต กับการตัดสินใจทางการแพทย์ - A514.5x2164
186ทำแท้ง: ตัดสินอย่างไร ชีวิตเริ่มต้นเมื่อไร การทำแท้งในทัศนะของพระพุทธศาสนา ๑๓ ธ.ค. ๒๕๔๙ A514.5x2192
189ทำไมคนไทยจึงเรียนพระพุทธศาสนา - A514.5x2190
194ทิศทางการศึกษาของคณะสงฆ์ ๒๙ ส.ค. ๒๕๓๑ < A513.5x1891
196ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น ๙๕๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๖ A514.5x2184
616ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น ชุดธรรมะประยุกต์สำหรับคนทำงาน - ไม่มี - ---
658ทุกข์ให้เห็น สุขให้เป็น ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๖ < A513 x 18.579
336ธรรม ๓ เรื่อง - ๙ ก.ค. ๒๕๖๔ A514.5x21107
203ธรรมกถาสำหรับญาติผู้ป่วย ๑๙๑๕ เม.ย. ๒๕๕๓ A514.5x218
204ธรรมกับการพัฒนาชีวิต ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๑ < A513x18.5101
206ธรรมกับการศึกษาของไทย ๒๒ มี.ค. ๒๕๔๒ A514.5x2168
207ธรรมกับไทย ในสถานการณ์ปัจจุบัน ๑๐๒๖ ธ.ค. ๒๕๔๗ A514.5x2168
640ธรรมของพระราชา - A5-29
639ธรรมของสมณศักดิ์ ๗ ส.ค. ๒๕๖๐ A5-38
209ธรรมนูญชิวิต (เยอรมัน) Ein Grundgesetz für das Leben - ไม่มี ๓ มิ.ย. ๒๕๔๘ ---
211ธรรมนูญชีวิต = A Constitution for Living ๑๖๕๘ ก.พ. ๒๕๓๙ A514.5x21204
212ธรรมนูญชีวิต (ฉบับ ๓ ภาษา ไทย อังกฤษ เนเธอร์แลนด์) - ไม่มี ๑๑ ส.ค. ๒๕๔๗ ---
649ธรรมนูญชีวิต (ภาษาลาว) - ไม่มี ๓ พ.ย. ๒๕๖๐ A5--
215ธรรมนูญชีวิต: พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม ๒๖๓๒๒ มี.ค. ๒๕๔๐ A514.5x21104
696ธรรมสำหรับชาวบ้าน Buddhism : A Layman's Guide to Life - A421x27127
218ธรรมะกับการทำงาน ๑๒๒๗ เม.ย. ๒๕๔๕ A514.5x21113
219ธรรมะฉบับเรียนลัด ๔๕๙ ต.ค. ๒๕๓๗ A514.5x2147
220ธรรมะชนะเอดส์ ๒๖ ส.ค. ๒๕๔๘ A514.5x2129
556ธรรมะทวิพากย์: Dhamma Bilingualized ไม่มี ๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๒ ---
223ธรรมะสำหรับนักศึกษาแพทย์ ไม่มี - ---
680ธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ (The Dhamma for Elderly People) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยศ. ดร.สมศีล ฌานวังศะ ๕ มี.ค. ๒๕๖๖ A5-54
224ธรรมะเพื่อผู้สูงอายุ ไม่มี ๓๓- --57
221ธรรมะและพระดี: ที่คนไทยควรรู้จัก ไม่มี - ---
226ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ (จุดบรรจบ: รัฐศาสตร์ กับ นิติศาสตร์) ๑๗- A514.5x2181
227ธรรมาลัย ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ ๒๑ พ.ย. ๒๕๕๐ A514.5x2138
205ธรรมเพื่อการศึกษา - พัฒนาชีวิต - < A513.5x1880
217ธรรมเพื่อชีวิตและการพัฒนาวัฒนธรรม ๕ ก.พ. ๒๕๓๒ A514.5x21237
610ธุดงค์ ทำอะไร ที่ไหน เพื่ออะไร? ๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๙ A514.5x2123
627ธุดงค์: ทำอะไร? ที่ไหน? เพื่ออะไร? (DHUTANGA: What to Do? Where? What for?) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดย ศ.กิตติคุณ ดร.สมศีล ฌาณวังศะ) ๑๖ ก.พ. ๒๕๕๘ --54
228ธุรกิจ-ฝ่าวิกฤต: ตอบปัญหา-สนทนาธรรม กับ คุณอานันท์ ปันยารชุน และคณะ - A514.5x21107
231นรก-สวรรค์ สำหรับคนรุ่นใหม่ ไม่มี ๑๗๑๔ ก.พ. ๒๕๖๐ ---
230นรก-สวรรค์ ในพระไตรปิฎก ๒๙๗ พ.ย. ๒๕๔๖ A514.5x2168
232นรก-สวรรค์และผลกรรมในชาติหน้า (ชุดธรรมะสามัญประจำบ้าน) ไม่มี ก.ย. ๒๕๔๘ ---
574นักวิชาการเทศ-ไทย: หาความรู้ให้แน่ ใช่แค่คิดเอา ๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๔ A514.5x21336
233นานาทัศนะเกี่ยวกับพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ไม่มี - A514.5x21255
234นิติศาสตร์แนวพุทธ ๒๖๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๖ A514.5x21138
235นิพพาน-อนัตตา - A514.5x2185
461นิพพาน-อนัตตา (จาก กรณีธรรมกาย) - A514.5x21cm80
663บทนำสู่ พุทธธรรม ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย์ (Prelude to Buddhadhamma Noble Life - Healthy Society - Delightful Nature) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์) ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๑ A5-108
619บทนำสู่พุทธธรรม: ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย์ (เล่มเล็ก) ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๐ A514.5x2147
621บทนำสู่พุทธธรรม: ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย์ (เล่มใหญ่) ๒๒ พ.ย. ๒๕๕๙ A421.0x29.723
237บทบาทนักศึกษาในการส่งเสริมพุทธศาสนา ๒๘ ต.ค. ๒๕๔๖ A514.5x2164
239บทบาทพระบรมครู - A514.2x21174
240บทเรียน ๒๕ ปี คนไทยเรียนรู้หรือยัง? ๑๐ เม.ย. ๒๕๔๑ A514x21190
241บรรณนิทัศน์งานนิพนธ์พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ไม่มี ๑๕ ก.ย. ๒๕๔๑ ---
641บวชเณร เห็นชีวิตแห่งการศึกษา สามเณรดี มีปัญญาสร้างสรรค์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๐ A5-30
759บวชเรียน สู่ การศึกษาเพื่ออารยชน ไม่มี ๙ ก.พ. ๒๕๖๖ A514.8 x 21.073
242บารมี: ยิ่งยวดหรือยิ่งใหญ่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๑ A514.5x2118
587บุญ กรรม นรก-สวรรค์ เลือกกันได้ทุกคน ๑๕๒๑ พ.ย. ๒๕๖๓ A514.5x21208
243บุญ-บารมี ที่จะกู้แผ่นดินไทย ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๑ --107
690บุพการ ของ บูรพาจารย์ (วันบูรพาจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓) ๑ ต.ค. ๒๕๖๑ A514.5 x 21-
245ป. อ. ปยุตฺโต ไม่มี ๒๕๓๘ ---
585ปฏิจจสมุปบาท: กรรมเกิด กรรมอาศัย กรรมเป็นไป ที่นี่ ๑๐ เม.ย. ๒๕๕๕ A514.5x21184
246ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง ๑๔๔๑๕ มี.ค. ๒๕๓๗ A514.5x21135
247ปฏิรูปการศึกษา พระพุทธศาสนาจะไปอยู่ไหน? - A514.5x2180
671ปฏิสัมภิทา ๔ ที่ฉายแสงแห่งพุทธปัญญา ๓ ก.ค. ๒๕๖๔ A514.5x2133
248ประชาธิปไตย ไม่ยาก ถ้าอยากได้ ๕ เม.ย. ๒๕๕๗ A514.5x21174
549ประชาธิปไตยจริงแท้...คือแค่ไหน ม.ค. ๒๕๖๐ A514.5x21268
249ประทีปส่องสยาม - A513.5x1823
251ประโยชน์ของพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์ (ฉบับย่อ) ๑๙ ก.ค. ๒๕๓๑ A4-18
586ประโยชน์สูงสุดของชีวิตนี้: ปัญญา วิสุทธิ กรุณา มาบรรจบ ที่นี่ ๑๐ เม.ย. ๒๕๕๕ A514.5x21142
593ปรัชญาการศึกษาของไทย ภาคพุทธธรรม: แกนนำการศึกษา (ภาคต้นของหนังสือ ปรัชญาการศึกษาของไทย) ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๓ A514.5x2163
253ปรัชญาการศึกษาไทย ไม่มี - < A513x18.5378
256ปัญหาพื้นฐานของสังคมไทย คือ ทำอย่างไรจะให้ประชาชนต้องการประชาธิปไตย - A514.4x20.814
257ปัญหาภิกษุณี: บททดสอบสังคมไทย ๗ พ.ค. ๒๕๔๔ A514x2060
258ปัญหาวัดพระธรรมกาย - < A511.9x17.814
259ปาฐกถาอารี วัลยะเสวี: การศึกษาแพทยศาสตร์ในสังคมไทย ไม่มี ๒๕๓๑ ---
260ปี ๔๙ ใช้ให้ครบสี่เท้า ต้องก้าวหน้าแน่ ม.ค. ๒๕๔๙ A514.4x20.836
543ปีใหม่ ต้อนรับ หรือท้าทาย -- A421x309
546ปีใหม่ สดใส สุขสันต์ - ไม่มี ๕ ธ.ค. ๒๕๕๑ ---
688ปีใหม่นี้ รู้ธรรมนี่นิด จะสุขไม่น้อย ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๖ A514.5 x 2113
261ปุจฉา-วิสัชนา: เทคโนโลยีการแพทย์กับจริยธรรมพุทธ ๑๙ มี.ค. ๒๕๕๔ A514.9x2126
263ผู้พิพากษา ตั้งตุลาให้สังคมสมในดุล ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ A514.5x21142
264ฝรั่งเจริญเพราะดิ้นรนให้พ้นจากการบีบคั้นของศาสนาคริสต์ ๕ พ.ค. ๒๕๓๓ < A513.5x1839
265ฝังลูกนิมิต-ผูกสีมา ปุจฉา-วิสัชนา ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๖ A514.5x2162
266พ.ร.บ.คณะสงฆ์ : เรื่องเก่าที่เถียงกันใหม่ ข้อคิดเก่าๆ - A514.5x2116
267พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม ๖๒๑๙ ส.ค. ๒๕๖๖ A421x28405
742พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม ภาค ไทย-อังกฤษ และอังกฤษ-ไทย (Dictionary of Buddhism) ไม่มี ๑๘ ม.ค. ๒๕๕๔ A421.0 x 29.768
268พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ ๖๓๑๙ ส.ค. ๒๕๖๖ A421x28614
522พจนานุกรมศัพท์พระพุทธศาสนา ไทย-บาลี-อังกฤษ ฉบับนักศึกษา Students' Thai-Pali-English Dictionary of Buddhist Terms - ไม่มี ๙ มิ.ย. ๒๕๑๓ ---
630พบกับแสงเงินแสงทอง ๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๙ ---
269พรดีๆ สำหรับวันนี้และทุกๆ วัน (ชุดธรรมะสามัญประจำบ้าน) - ไม่มี ก.ย. ๒๕๔๘ ---
270พรตลอดปี ชีวิตดีตลอดไป ๗๔๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๐ A514.5x2176
271พรที่สัมฤทธิ์แก่ผู้ดำเนินชีวิตที่ดี ๒๔๒๗ เม.ย. ๒๕๔๘ A514.5x2181
274พระกับป่า มีปัญหาอะไร ๓๐ ธ.ค. ๒๕๓๔ < A513.5x1842
279พระธรรมทูตไทย เบิกทางสู่อารยธรรมใหม่ ๗ พ.ค. ๒๕๔๔ A514.5x21160
282พระธรรมปิฎก ประเวศ วสี เอกวิทย์ ณ ถลาง วัฒนธรรมเสวนา ณ วัดญาณเวศกวัน ไม่มี - -14.5x21260
283พระธรรมปิฎกกับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ ธ.ค. ๒๕๓๗ A514.3x21.1118
725พระพุทธศาสนา: คำสอนว่าด้วยความสุขที่แท้จริง /Buddhism: The teaching of True Happiness - ไม่มี ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๔ A4-102
284พระพุทธศาสนากับการบริจาคอวัยวะ ๑๘๑ ต.ค. ๒๕๖๒ A513x18.515
285พระพุทธศาสนากับการศึกษาในอดีต ๑ มิ.ย. ๒๕๓๓ A5-134
615พระพุทธศาสนากับสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลง ไม่มี ๒๕๒๑ 18cm82
286พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ - A414.5x2188
579พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้พุทธธรรมในการทำธุรกิจ (Buddhism and the Business World: The Buddhist way to deal with business) ไม่มี ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๘ ---
292พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม ๑๒- A514.5x2130
656พระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพของโลก ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๑ --31
752พระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพของโลก (Buddhism for World Peace) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์) ไม่มี ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๖ A514.8 x 21.031
288พระพุทธศาสนาในญี่ปุ่น - ไม่มี -- ---
289พระพุทธศาสนาในอาเซีย - อื่นๆ16.5x25373
290พระพุทธศาสนาในอินเดีย - ไม่มี -- ---
291พระพุทธศาสนาในอินเดีย ไทย ลังกา - ไม่มี ๑๘ พ.ค. ๒๕๔๑ ---
293พระสงฆ์ในสังคมปัจจุบัน - ไม่มี -- ---
275พระไตรปิฎก: สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้ ๒๑๑๔ ม.ค. ๒๕๕๗ A514.5x2176
276พระไตรปิฎก: สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้ (The Pali Canon: What a Buddhist Must Know) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยศาสตราจารย์กิติคุณ ดร. สมศีล ฌานวังศะ) ๓๘๑๒ ก.ค. ๒๕๕๐ A514.5x21156
576พระไตรปิฎกอยู่นี่: อยู่ที่ชวนกันไม่ประมาทในการศึกษา ๒๕ ก.ค. ๒๕๕๔ A514.5x2124
544พระไทยใช่เขาใช่เรา? (นิพพาน-อนัตตา: ฉบับเพียงเพื่อไม่ประมาท) ๕ ก.ย. ๒๕๕๓ A514.5x2174
294พัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทยฯ ๑๐๑๒ ต.ค. ๒๕๔๗ A514.5x2165
632พัฒนาความรักได้ ความสุขก็พัฒนาด้วย ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๔ --114
295พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยจิตวิทยาแบบยั่งยืน ๕ ต.ค. ๒๕๕๑ A514.5x21143
297พัฒนาปัญญา ๑๖๙ เม.ย. ๒๕๖๐ A514.5x2157
298พัฒนาวัฒนธรรมในตัวคนไทย ๘ ก.ค. ๒๕๔๘ A513.7x2129
591พัฒนาสังคมไทย ด้วยความรู้เข้าใจไตรภูมิ (Developing Thai Society with a Thorough Knowledge and Understanding the Three Planes) ((ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ ) ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๐ A514.5x21184
562พัฒนาสังคมไทย ด้วยความรู้เข้าใจไตรภูมิฯ ๑๓๒๖ ก.พ. ๒๕๕๖ A514.5x2173
299พิธีกรรม ใครว่าไม่สำคัญ ๒๐๓๐ พ.ค. ๒๕๖๕ < A513.5x1853
550พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งโพธิญาณ ไม่มี ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๕ A514.8x21-
583พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย ๔๔๑๒ ก.ค. ๒๕๖๕ A421x281359
302พุทธธรรม ฉบับเดิม ๘๖- A514.5x21395
305พุทธธรรม บทที่ 3 ว่าด้วยไตรลักษณ์ - ไม่มี ๒๖ ก.ค. ๒๕๔๔ ---
678พุทธธรรม ภาพรวม ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๒ A514.5x2154
717พุทธธรรม เฉพาะภาพรวม (An Overview of Buddhadhamma) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์) - A5-51
303พุทธธรรม: กฎธรรมชาติและคุณค่าสำหรับชีวิต ไม่มี ๒๕๒๔ ---
306พุทธธรรมกับการฝึกหัดครู ๒๒ ส.ค. ๒๕๕๙ A514.5x21159
307พุทธธรรมกับการพัฒนาชีวิต - < A513.5x1832
309พุทธธรรมกับปรัชญาการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์ ๒๕ เม.ย. ๒๕๓๙ A513.5x20.390
310พุทธธรรมกับอุดมการณ์สำหรับศตวรรษที่ ๒๑: ปาฐกถาครบรอบ ๖๐ ปี พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ไม่มี - ---
311พุทธบริษัทกับพระธรรมวินัย - A514.4x20.7134
563พุทธวิธีแก้ปัญหาเพื่อศตวรรษที่ ๒๑ ๑๘- A514.5x2155
312พุทธวิธีแก้ปัญหาเพื่อศตวรรษที่ ๒๑ (A Buddhist Solution for the Twenty-first Century) ๒๙๕ พ.ย. ๒๕๓๖ A514.5x2186
313พุทธวิธีในการสอน ๒๖- A514.5x21103
191พุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์ - ไม่มี ๑๕๑๒ พ.ย. ๒๕๓๖ ---
315พุทธศาสนากับชีวิตและสังคม - < A513.5x1846
316พุทธศาสนากับสังคมไทย ๑ ก.ค. ๒๕๓๒ A514.8x21.0277
317พุทธศาสนาจะวิกฤต ต้องคิดให้ไกล รู้ให้ทัน ๗ พ.ค. ๒๕๔๔ A514.4x21.2120
318พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ ๒๑๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖ A514.5x21231
314พุทธศาสน์กับการแนะแนว ๓ ธ.ค. ๒๕๓๕ < A512.7x19.564
328ฟื้นสุขภาวะ ยามสังคมวิกฤต ๑๒ พ.ย. ๒๕๕๑ A514.5x2193
566ภัยแห่งพระพุทธศาสนา - ความรู้เพื่อพัฒนาการนับถือศาสนาของคน ๒๗๒๕ ก.ค. ๒๕๖๐ A514.5x21157
329ภัยแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ๒๓๑๙ มิ.ย. ๒๕๕๐ ---
331ภาวะผู้นำ ๔๖- A514.5x2135
538ภาวะผู้นำ และจริยธรรมนักการเมือง ๓๔๑๕ พ.ย. ๒๕๕๑ A514.5x2161
333ภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก ๓๐ ส.ค. ๒๕๓๗ < A513.5x1857
334ภูมิธรรมชาวพุทธ - A514.5x2180
337มรณกถา ๒๘ ก.ค. ๒๕๔๖ A514x2183
604มหาจุฬาฯ งามสง่าสดชื่น กลางทะเลแห่งคลื่นลม ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๓ A418.5x26.0288
338มหาวิทยาลัยกับงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา ๑๐ เม.ย. ๒๕๓๔ A513x18.5102
739มองความเป็นไปของสังคมไทย ในความเป็นมาของครอบครัวหนึ่ง ไม่มี ๑๕ พ.ย. ๒๕๕๙ A421.0 x 29.783
679มองดู ฉันทะ - ตัณหา ไล่มาตั้งแต่เจงกิสข่าน (A Review of Desire) Since the Time of Genghis Khan) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์) - A514.5x2168
668มองดู ฉันทะ-ตัณหา ไล่มาตั้งแต่เจงกิสข่าน ๕ ก.พ. ๒๕๖๒ A5-33
339มองธรรมถูกทาง มีสุขทุกที่ ๔๗๑๕ ม.ค. ๒๕๖๖ A514.5x2166
340มองวิสาขบูชา หยั่งถึงอารยธรรมโลก ๑๑- A514.5x2164
341มองสันติภาพโลก ผ่านภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน์ ๑๓๒๙ ส.ค. ๒๕๕๑ A514.5x21258
588มองหนังสือ พุทธธรรม ถามหาอนาคต - A514.5x2162
344มองอเมริกา มาแก้ปัญหาไทย ๑๑๒๖ มี.ค. ๒๕๒๗ A514.5x21144
342มองให้ลึก นึกให้ไกล: ข้อคิดจากเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕ - --46
345มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๔๐ A514.5x2132
644มีวัดเป็นรมณีย์ มีกุฎีเป็นที่สบาย ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๑ A5-55
347มุมมองสองปราชญ์: สื่อมวลชนกับการสร้างสรรค์สังคม - A514.5x2148
594ยามเจ็บไข้ รักษาใจได้ ยามถึงคราวของธรรมดา มีปัญญา รู้เท่าทัน ๒๓ เม.ย. ๒๕๕๗ A514.5x2172
351ยิ่งก้าวถึงสุข ยิ่งใกล้ถึงธรรม ๑๗ ก.ค. ๒๕๔๖ A514.5x2164
352ยุคโลกาภิวัตน์: บทบาทของแพทย์กับความหวังจากคนไข้ ๑๗ มี.ค. ๒๕๓๙ A514.4x20.748
355ระลึกถึงความตาย และวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องต่อความตาย ๑๗- A514.5x2123
357รักนั้นดีแน่ แต่รักแท้ดีกว่า แนวทางพัฒนาความรักเพื่อชีวิตที่ล้ำเลิศ (ชุดธรรมะประยุกต์สำหรับคนทำงาน) ไม่มี ๑๕ มี.ค. ๒๕๔๗ ---
359รักษาใจผู้ป่วยและผู้พยาบาล ๓๘๑๓ ธ.ค. ๒๕๔๘ A610.5x14.596
358รักษาใจยามป่วยไข้ ๑๐๙- A610.5x14.532
360รักษาใจยามป่วยไข้ อยู่ก็สบาย ตายก็เป็นสุข สมาธิแบบพุทธ ไม่มี ๑๕ ต.ค. ๒๕๔๙ ---
361รักษาใจยามรักษาคนไข้ ๑๖๑๕ ม.ค. ๒๕๖๖ A514.5x2139
362รัฐกับพระพุทธศาสนา ถึงเวลาชำระล้างหรือยัง - A514.5x2162
363รัฐศาสตร์เพื่อชาติ VS รัฐศาสตร์เพื่อโลก ๗ มี.ค. ๒๕๕๒ A514.5x2151
364รัฐศาสตร์และจริยธรรมนักการเมืองแนวพุทธ ไม่มี ๑๐ มี.ค. ๒๕๔๘ ---
365รากฐานพุทธจริยศาสตร์สำหรับสังคมไทยร่วมสมัย - A5-59
366ร่าเริงสดใส สู่ความเกษมศานต์ ๔๐- < A513.5x1821
367ร่ำรวย ยิ่งใหญ่ เลื่อนลอย หรือเพื่ออะไร ๑๙- A514.5x2135
368ร่ำรวย ยิ่งใหญ่ เลื่อนลอย หรือเพื่ออะไร และชีวิตที่สมบูรณ์ ๗ ธ.ค. ๒๕๔๑ A514.5x21112
660รำลึกบุพการ ของ บูรพาจารย์ - ๑ ต.ค. ๒๕๖๑ A514.5x2118
369รุ่งอรุณของการศึกษา ๑๑ ม.ค. ๒๕๓๓ < A513.5x1840
370รุ่งอรุณของการศึกษา เบิกฟ้าแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน ๒๗ เม.ย. ๒๕๕๐ A514.5x21159
657รู้จักบ้านของตัว เที่ยวทั่วพระไตรปิฎก ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๗ A5-73
371รู้จักพระไตรปิฎก เพื่อเป็นชาวพุทธที่แท้ ๒๕ ม.ค. ๒๕๔๘ A514.8x21107
611รู้จักพระไตรปิฎก ให้ชัด ให้ตรง ๑๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๙ A514.5x2194
372รู้จักอเมริกา หันมาดูศักยภาพของไทย - A514.5x2179
643รู้ภัยของพระพุทธศาสนา-พัฒนาการนับถือศาสนาของคน ๒๙๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๓ A5-148
374รู้หลักก่อน แล้วศึกษาและสอนให้ได้ผล ๑๓๒๕ พ.ย. ๒๕๔๘ A514.5x21290
651รู้แค่เล่มนี้ ก็พอที่จะพูดว่า รู้จักพระพุทธศาสนา ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๑ --155
373รู้ไว้เสริมปัญญา และพัฒนาคน ๒๓ ก.พ. ๒๕๔๔ A514.5x21151
386ลักษณะสังคมพุทธ พ.ค. ๒๕๒๗ A514.8x21262
387ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา ๔๔๑ มิ.ย. ๒๕๖๖ A514.5x2175
612ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา (Characteristics of Buddhism) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดย ศ.ดร. พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ) ๑ มิ.ย. ๒๕๕๘ A514.8 x 21.0146
388ลุอิสรภาพด้วยอนิจจัง ๑๗ ธ.ค. ๒๕๔๑ A514x21 ซ.ม.48
392วัฒนธรรมกับการพัฒนา: ปาฐกถาพิเศษ ๑๐๐ ปี พระยาอนุมานราชธน ๒๐ พ.ย. ๒๕๓๙ A514.5x2152
393วัฒนธรรมไทย: สู่ยุคเป็นผู้นำและเป็นผู้ให้ ๘ ก.ย. ๒๕๓๘ A514.4x20.3126
764วัดญาณเวศกวัน ๒๕ ปี เมื่อยังมีหลวงลุงฉาย ๓ พ.ย. ๒๕๖๖ อื่นๆ17.5×25152
766วัดญาณเวศกวัน ๒๕ ปี เมื่อยังมีหลวงลุงฉาย หลวงลุงฉาย คือ หลวงตาของหลายๆคน ไม่มี -- A514.8 x 21.064
581วันสำคัญของชาวพุทธไทย ๑๕๘ มี.ค. ๒๕๖๓ A514.5x21109
542วันอาสาฬหบูชา - A514.4x21.1520
692วันเกิดนี้ อาดาอายุ ๘๐ ปี ปีใหม่นี้ รู้ธรรมนี่นิด จะสุขไม่น้อย ๒ ต.ค. ๒๕๖๓ A514.5 x 2119
394วาทะธรรมเพื่อการพัฒนาตน ของ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ๑๕ พ.ย. ๒๕๔๔ A514.4x20.3420
395วาทะธรรมเพื่อประโยชน์สุขของพหุชน ของ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ไม่มี ๒๓ ต.ค. ๒๕๔๕ ---
396วาสนาสร้างเองได้ ๒๕๑๐ เม.ย. ๒๕๕๑ A514.5x2118
397วาสนาสร้างเองได้ (ชุดธรรมะสามัญประจำบ้าน) ไม่มี ต.ค. ๒๕๔๙ ---
400วิถีสู่สันติภาพ - A514.5x2137
404วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม ๑๘๒๑ พ.ค. ๒๕๕๓ A514.5x21178
405วินัย: เรื่องใหญ่กว่าที่คิด ๒๙- A514.5x2147
406วินัยชาวพุทธ ๘๑๖ เม.ย. ๒๕๔๘ A514.5x2112
407วินัยชาวพุทธ/The Buddhist's Discipline ๖๗๒๒ ต.ค. ๒๕๔๕ A514.5x2133
408วินัยชาวพุทธและชีวิตที่สมบูรณ์ ไม่มี ๓ ธ.ค. ๒๕๕๐ ---
634วินัยเรื่องใหญ่กว่าที่คิด (The Unheralded Value of the Vinaya The Buddhist teachings on Social Discipline) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์) ๔ ก.ค. ๒๕๖๖ A514.5x2188
409วิสัยธรรม เพื่อเบิกนำวิสัยทัศน์ ๒๔ พ.ค. ๒๕๔๘ A514.8x21194
398วิเคราะห์ ว. ชัยภัค กรณีวิเคราะห์พระเทพเวที (ป. อ. ปยุตฺโต) ไม่มี - ---
412ศาสนาและเยาวชน - < A513.5x1875
414ศิลปศาสตร์เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน ๑๔ พ.ค. ๒๕๔๐ A421x29.7188
413ศิลปศาสตร์แนวพุทธ ๒๕ ก.ค. ๒๕๕๑ A514.5x2195
415ศึกษา ฝึกฝน พัฒนาตนให้สูงสุด ไม่มี ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๐ ---
419สดุดีท่านเจ้าคุณอาจารย์พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) - 17.8x25.4-
420สถานการณ์พระพุทธศาสนา: กระแสไสยศาสตร์ ไม่มี ๒๐ ส.ค. ๒๕๔๐ ---
597สถานการณ์พระพุทธศาสนา: ทวนกระแสไสยศาสตร์ ๑๒๑ ก.ค. ๒๕๕๙ A514.5x21131
421สถานการณ์พระพุทธศาสนา: พลิกหายนะเป็นพัฒนา ๑๓๙ ส.ค. ๒๕๖๕ A514.5x21140
423สถาบันสงฆ์กับสังคมปัจจุบัน - A514.5x21142
422สถาบันสงฆ์กับสังคมไทย พ.ย. ๒๕๒๗ A514.5x21400
424สถาบันสงฆ์ในสังคมไทย - A418.5x28.552
425สถาปนาธรรมให้เกิดมีและยืนยงในสังคม - < A513.5x1830
426สนทนาธรรม: คติจตุคามรามเทพ ๑๒๘ พ.ย. ๒๕๕๐ A514.5x2128
427สนทนาธรรม: ชีวิต จริยธรรม กับการวิจัยทางการแพทย์ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๔๙ A514.2x20.956
428สนทนาธรรมกับนักคิดชาวพุทธที่สวนโมกข์ - A513.5x20.3111
429สมาธิ: ฐานสู่สุขภาพจิตและปัญญาหยั่งรู้ ๒๐๒๙ ต.ค. ๒๕๔๘ A514.5x21134
430สมาธิ: ฐานสู่สุขภาพจิตและปัญญาหยั่งรู้ และสมาธิแบบพุทธ - ไม่มี พ.ค. ๒๕๔๖ ---
431สมาธิแบบพุทธ ๓๒๒๙ ส.ค. ๒๕๖๖ A514.5x2152
433สยามสามไตร ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๓ A514.5x21285
434สร้างวาสนา-เพิ่มค่าให้อายุ ๔๔๑๕ ม.ค. ๒๕๖๕ < A513x16.580
740สร้างสรรค์ สู่ สุขสันต์ - ไม่มี ๘ พ.ย. ๒๕๕๖ A514.8 x 21.021
435สร้างสุขง่ายๆ ด้วยตัวเอง ไม่มี ๙ เม.ย. ๒๕๔๘ ---
437สลายความขัดแย้ง: สังคมศาสตร์ที่หยั่งถึงธรรมชาติ ๑๔ ก.ค. ๒๕๔๙ A514.5x21284
436สลายความขัดแย้ง: เข้มแข็งด้วยปัญญา ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๖ A514.5x2170
682สวดมนต์ ต้องไม่โค่นสาธยาย ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๓ A514.5x2191
439สอนนาค (คำสอนในพิธีอุปสมบท) ไม่มี ๒๑ ก.ค. ๒๕๔๒ ---
440สอนนาค-สอนฑิต: ชีวิตพระ-ชีวิตชาวพุทธ ๓๒๒๐ ก.ค. ๒๕๕๓ A514.5x2196
441สังคมจะเฟื่องฟู ต้องเชิดชูบัณฑิต - A514.5x2119
442สัจจธรรมกับจริยธรรม ๑๓ พ.ย. ๒๕๔๐ A514.5x2158
443สันติภาพเกิดจากอิสรภาพและความสุข: Peace Through Freedom and Happiness ๑๕๑๐ มี.ค. ๒๕๓๕ < A513x18.536
444สัมมาทิฏฐิ ๒๕ ก.ย. ๒๕๔๙ < A513.5x1826
445สัมมาสติในพุทธธรรม - < A513.5x1853
446สัมมาสมาธิ และสมาธิแบบพุทธ ๑ มิ.ย. ๒๕๔๗ A515x24228
447สัมมาอาชีวะ - < A513.5x1859
448สามไตร ๓๔๖ ก.ค. ๒๕๖๕ A514.5x2151
449สาระสำคัญของพุทธธรรม: อริยสัจจ์ ๔ ไม่มี ๒๙ ธ.ค. ๒๕๔๘ ---
637สำนักปฏิบัติธรรม ที่สมนาม คือ ฟื้นธรรม ฟื้นถิ่น ฟื้นไทย ๒ พ.ค. ๒๕๖๒ A5-40
545สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เชื่ออย่างไรไม่ผิด ใช้อย่างไรได้ผล - ไม่มี - ---
451สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวฤทธิ์ปาฏิหาริย์ ๕ ก.ค. ๒๕๓๖ < A513.5x1828
452สิทธิมนุษยชน สร้างสันติสุขหรือสลายสังคม ๔ พ.ย. ๒๕๔๖ < A513.5x1898
589สี่หน้าที่ของสตรีไทย ๑๑๒๙ มี.ค. ๒๕๖๒ -14.5x16.546
453สืบสานวัฒนธรรมไทย: บนฐานแห่งการศึกษาที่แท้ - < A513.5x1885
694สุขง่าย ทุกข์ยาก ๙ ม.ค. ๒๕๖๗ A5-96
454สุขนี้มิไกล: ใครปัญญาไวหาได้ทุกสถาน ๒๘ ก.พ. ๒๕๕๒ < A513.5x1836
455สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ ๓๔๑๕ ก.ย. ๒๕๕๐ A514.5x21132
569สุขสดใส ใหม่ทุกเวลา ๑๐๒ พ.ค. ๒๕๖๒ A514.5x2138
456สู่การศึกษาแนวพุทธ ๒๕ พ.ย. ๒๕๔๗ A514.5x2159
738สูตรของชีวิตที่ดี ไม่มี ๒ พ.ย. ๒๕๖๖ A514.8 x 21.044
539สู่อนาคตที่สดใส ด้วยการศึกษาไทยวิถีพุทธ - A514.5x2137
460หนทางฝ่าวิกฤตชาติและทางรอดของสังคมไทย - A5-128
677หนังสือรวมธรรมเทศนา ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๒ A514.5x2162
724หนังสือสวดมนต์ (ฉบับชาวบ้าน) ไม่มี ๑๑- --99
573หนังสือสวดมนต์ ฉบับงานมงคล ๔ ก.พ. ๒๕๖๖ A611.5x14.587
462หนังสือสวดมนต์ วัดญาณเวศกวัน ๒๖๒๑ ก.พ. ๒๕๖๖ A514.5x21136
463หน้าที่กับธรรมสู่หน้าที่เพื่อธรรม ๒๘ พ.ย. ๒๕๔๙ A513.5x20.398
464หยาดเพชร หยาดธรรม: ภูมิปัญญาเพื่อการศึกษาไทย (คู่มือการศึกษาวิถีพุทธ) ต.ค. ๒๕๔๗ A514.5x21140
684หลวงพ่อชอบเล่าเรื่องมฆมานพ ส.ค. ๒๕๖๓ A514.5x2111
465หลวงพ่อเพื่อวัดเพื่อบ้าน ๑๒ ส.ค. ๒๕๔๒ A513.5x21.2-
466หลักกรรมสำหรับคนสมัยใหม่ ๑๐๘ มี.ค. ๒๕๖๓ A514.5x2152
467หลักการศึกษาในพระพุทธศาสนา ๗ ก.ย. ๒๕๓๓ < A513.5x18.644
548หลักชาวพุทธ: จุดเริ่มจุดร่วม ที่มารวมกันรุ่งโรจน์ (สามไตร ณ ฐานของปฏิบัติการ) ๑๔๒๙ พ.ย. ๒๕๕๒ อื่นๆ20x2077
603หลักชาวพุทธ: จุดเริ่มจุดร่วม ที่มารวมกันรุ่งโรจน์ (สามไตร ณ ฐานของปฏิบัติการ) (The Buddhis's Tenets: A Starting Point and a Unifying Point A Convergence for Success and Prosperity) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดย ศ.ดร. พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ) ๑๖ ม.ค. ๒๕๕๙ A514.5x21152
468หลักทั่วไปของพุทธศาสตร์ - < A513.5x1848
535หลักสูตรอารยชน ๔๙๑๕ ก.พ. ๒๕๕๔ A514.5x2140
599หลักสูตรอารยชน (A Curriculum for Civilized People) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดย ศาสตราจารย์ ดร. สมศีล ฌานะวังศะ) ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๐ A514.5x2180
471หลักสูตรและประมวลการสอนวิชาธรรม ไม่มี มิ.ย. ๒๕๐๙ --333
469หลักแม่บทของการพัฒนาตน ๓๐๔ ส.ค. ๒๕๖๖ A610x14.594
472ห้าทศวรรษวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์โรงเรียนแนวพุทธ - ไม่มี -- ---
475องค์พระรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ - A514.5x21128
477อมฤตพจนา ๓๗๒๒ พ.ย. ๒๕๖๖ < A513.5x18223
602อมฤตพจนา: พุทธศาสนสุภาษิต ฉบับ ๒ ภาษา ไทย-อังกฤษ - A610.5x14.5200
595อมฤตพจนา: พุทธศาสนสุภาษิต ฉบับ ๓ ภาษา บาลี-ไทย-อังกฤษ ๑๘๕ ก.ค. ๒๕๖๓ A514.5x21264
480อยู่ก็สบาย ตายก็เป็นสุข ๔๐- A514x20.3-
481อัตตา-อนัตตา ในพระพุทธศาสนา ๖ มิ.ย. ๒๕๒๖ A5-70
741อ่านรู้ ก็ดี อ่านเล่นก็ได้ ๑๐ เรื่องเพิ่มเติมในกาลานุกรม พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก ไม่มี ๒๑ ม.ค. ๒๕๕๕ อื่นๆ29.5 x 20.529
482อายุยืนอย่างมีคุณค่า ๓๕๒๕ ก.พ. ๒๕๖๗ < A513.5x1844
484อายุรแพทย์กับปัญหาจริยธรรม ๒๐ ธ.ค. ๒๕๓๒ A514.5x2146
737อายุสูง ใจสดใส - ไม่มี ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๕ ---
763อารยธรรมจะเป็นจริงได้ ต้องให้มนุษย์อยู่ในโลกที่รมณีย์ ไม่มี ๑๐ ธ.ค. ๒๕๖๖ A514.8 x 21.036
485อารยธรรมไทย: ทางเลือกออกจากยุคพัฒนา ๗ ธ.ค. ๒๕๓๑ < A513.5x18121
553อิทธิปาฏิหาริย์เทวดา: ทัศนะของพระพุทธศาสนาต่อเรื่องเหนือสามัญวิสัย ๒๓๒๑ พ.ค. ๒๕๖๐ -14x16.5150
486อินเดียแดนเทวดา และการปฏิบัติธรรม - A5-75
487อุดมคติของคนหนุ่มสาว ๑๓ มิ.ย. ๒๕๔๖ < A513.5x1842
711อุดมศึกษา ที่โยงตลอดลงมาถึงฐาน - - A420.3x287
59เกณฑ์วินิจฉัยความหมายและคุณค่าของพุทธธรรม - < A513.5x1846
108เครื่องวัดความเจริญของชาวพุทธ (อารยวัฒิ) ๒๒ พ.ย. ๒๕๓๐ A513.5x20.362
112เงินและงานต้องประสานกับความสุข ไม่มี - -14x16.5134
127เจอวิกฤต จะเลือกวิวัฒน์ หรือจะเอาวิบัติ ๑๐- A514.5x2134
598เจอวิกฤต จิตไม่วิบัติ ๖ ต.ค. ๒๕๕๖ < A514x18.5195
128เจาะหาความจริงเรื่องศาสนาประจำชาติ ๒ มิ.ย. ๒๕๕๐ A514.5x2188
152เชื่อกรรม-รู้กรรม-แก้กรรม ๕๘- A514.5x21124
166เตรียมตัวรับพร ๑ ต.ค. ๒๕๓๕ < A513.5x18202
199เทคโนโลยีกับศาสนา - A514.4x20.735
201เทศน์งานสมเด็จย่า และคำปราศรัยเรื่องสันติภาพ ๒๓ เม.ย. ๒๕๓๙ < A513.5x1865
244เบื่อการเมือง: เรื่องขุ่นใจก่อนเลือกตั้ง - A515.x2157
262เป็นสุขทุกเวลา ๑๓ ธ.ค. ๒๕๓๕ < A513.5x18113
600เพิ่มคุณค่าชีวิต เสริมพลังสังคม ไม่มี ต.ค. ๒๕๕๒ A514.5x21108
320เพิ่มพลังแห่งชีวิต ๑๔๒๑ ก.พ. ๒๕๖๓ A514.5x2120
321เพื่อความเข้าใจปัญหาพระโพธิรักษ์: และบทความพิเศษ: โพธิรักษ์ทำผิดอะไร? ไม่มี ๒๕๓๒ --84
323เพื่อความเข้าใจปัญหาโพธิรักษ์ (ฉบับย่อ-เพิ่มเติม) ไม่มี ๗ ก.ค. ๒๕๓๒ --43
322เพื่อความเข้าใจปัญหาโพธิรักษ์ (รวมทั้งบทความพิเศษและบทพิสูจน์) ๒๐ ก.ค. ๒๕๓๓ --106
324เพื่อชีวิตที่ดี ไม่มี ๑๕๓ พ.ย. ๒๕๔๙ ---
325เพื่อชุมชนแห่งการศึกษา และบรรยากาศแห่งวิชาการ ๑๕ ก.ย. ๒๕๔๓ A514.5x21122
326เพื่ออนาคตของการศึกษาไทย ไม่มี - --230
349เมืองไทยจะวิกฤต ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต ๒๐๘ มี.ค. ๒๕๓๗ < A513x18.5102
571เมื่อธรรมดามาถึง รู้ให้ทัน และทำให้ถูก ๓๔๑๑ มี.ค. ๒๕๖๓ A514.5x2154
376เราจะกู้แผ่นดินกันอย่างไร? ๑๑๕ มี.ค. ๒๕๔๓ A514.5x2180
377เราจะกู้แผ่นดินและรักษาพระพุทธศาสนากันได้อย่างไร? ไม่มี ๕ มี.ค. ๒๕๔๒ ---
378เราจะกู้แผ่นดินและรักษาพระพุทธศาสนากันได้อย่างไร? อิสรชน คือคนที่ไม่ยุบไม่พอง ไม่มี - ---
379เริ่มวิวัฒน์ที่กลางวิกฤติ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๔๘ A514.8x2150
380เรื่องที่คนไทยควรเข้าใจให้ถูก ๑๓๗ ส.ค. ๒๕๔๔ A514.5x2172
381เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพิธีศพ และพุทธภาษิตชีวิตกับความตาย ๑๐- A514.5x2120
389เล่าเรียน-ทำงานกันไป ชีวิตได้อะไร ๗๒๒๗ ก.ค. ๒๕๖๖ A514.5x21.040
652เล่าเรื่องให้โยมฟัง ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๑ --365
410เวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่า ๗ พ.ย. ๒๕๔๓ < A513.5x1814
417เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ๑๕๙ ธ.ค. ๒๕๖๖ A514.5x21100
418เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ = Buddhist Economics ๒๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๖ A514.5x21144
473เหตุปัจจัยในปฏิจจสมุปบาท และกรรม - A514.5x2123
474เหตุและผลของการอวดอุตริมนุษธรรม (ทำไมพระพุทธเจ้าจึงห้ามอวดอุริมนุษยธรรม ?) ๓๐ พ.ค. ๒๕๔๔ A514.1x2141
60แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา ๓๗- A514.5x2184
580แก้ปัญหาข้างหน้าเสียแต่วันนี้ ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๑ A514.5x2136
113แง่คิดข้อสังเกตเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา ๒๓ ธ.ค. ๒๕๔๓ 17x24.656
236แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่มี ๒๕๔๖ ---
99แผนที่ชีวิต ไม่มี - ---
383แรงจูงใจในการเขียนกรณีสันติอโศก ๑๑ มี.ค. ๒๕๓๒ A514.1x21100
459แสงทองส่องฟ้า ทั่วหล้าสดใส แสงธรรมส่องจิต ชีวิตอำไพ ๒๕ ก.พ. ๒๕๔๖ A514.9x20.847
457แสงเงินแสงทองของชีวิต ๑๘๑๔ ต.ค. ๒๕๔๕ < A512.3x17.829
695โครงสร้างพระไตรปิฎก และความหมายในภาษาอังกฤษ และแนวอภิธรรม ๗ คัมภีร์ - A514.8x2032
327โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ ๒๒๐๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖ A514.5x2133
622โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ (The Buddhist way of enhancing health) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดย ศ.ดร.พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ) - A514.5x2172
686โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ (The Seven Factors of Enlightenment A Buddhist Way of Enhancing) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์) ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๖ A514.8 x 2131
592โยนิโสมนสิการ-วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม ๒๙๑๘ ต.ค. ๒๕๖๓ A421x3088
384โรงเรียนต้องช่วยสังคมไทย อนุรักษ์ความเจริญทางจิตใจและก้าวไปในปัญญา ๒๒ ธ.ค. ๒๕๔๖ A514.5x2134
390โลกขึ้นสหัสวรรษใหม่ คนต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่ ๙ มิ.ย. ๒๕๕๖ A514.5x2198
554ในความทรงจำที่งดงามสดใส (วัดวชิรธรรมปทีป ในฉากชีวิตของพระรูปหนึ่ง) ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๑ A514.5x2173
683ในสถานการณ์โควิด-19 นี้ โพชฌงค์ สวดก็ได้ แต่ถ้าใช้ จะยิ่งดี ๕ ก.พ. ๒๕๖๔ A514.8x2150
691ใหม่ตลอดปี มีสุขตลอดไป ๑ ธ.ค. ๒๕๖๕ A514.5x21.043
66ไขข้อข้องใจของ นพ.ดำรงค์ ธนะชานันท์ ไม่มี ๒ ก.ย. ๒๕๔๓ < A5--
584ไตรลักษณ์: จบโลก ถึงธรรม ด้วยรู้สามอย่างนี้ ๑๑๗ เม.ย. ๒๕๖๖ A514.5x21198
489ไอที: ภายใต้วัฒธรรมแห่งปัญญา (ศาสนากับยุคโลกาภิวัตน์) ๑๐๑๕ ธ.ค. ๒๕๓๙ A514.5x2142
758ພຸທທະທັມ ສະບັບຂະຫຍາຍຄວາມ (ลาว) พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย ๑๒ ส.ค. ๒๕๖๔ A421.0 x 29.7959
757ພົຈນານຸກຣົມພຸທທະສາສຕร์ ສະບັບປະມວລທັມມ໌ (ลาว-อังกฤษ) พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม ไม่มี - A421.0 x 29.7424
746上座部佛教の心髓 (ภาษาญี่ปุ่น) แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา - ไม่มี ๘ ส.ค. ๒๕๕๐ A514.8 x 21.0-
743仏教辞典 仏法館 (ญี่ปุ่น) พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม ไม่มี ๑๓ มิ.ย. ๒๕๔๗ A514.8 x 21.0261
749仏法  增補改訂版 (ญี่ปุ่น) พุทธธรรม ปรับปรุงและขยายความ - ไม่มี ๑๓ มิ.ย. ๒๕๔๗ A420x27938
748仏法 (ญี่ปุ่น) พุทธธรรม ไม่มี ๑๓ มิ.ย. ๒๕๔๗ A514.8 x 21.0421
753佛教 對健康狀況的整體觀 (จีน) สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ ไม่มี ๑๙ ม.ค. ๒๕๕๒ -14.8 x 21.0103
754佛教: 作為科學根基的價值 (จีน) พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ ไม่มี ๔ พ.ค. ๒๕๔๘ A514.8 x 21.0148
744佛教词典 (จีน) พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม ไม่มี - A514.8 x 21.0260
750実践 テーラワーダ仏教と社会 (ญี่ปุ่น) ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง ไม่มี ๗ ม.ค. ๒๕๕๒ A514.8 x 21.0251
751思考 仏法の (ญี่ปุ่น) วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม ไม่มี ๗ ม.ค. ๒๕๕๒ -14.8 x 21.0251
747聖地を巡り仏法を説く 福徳の歴訪に仏法を刻む (ญี่ปุ่น) จาริกบุญ จารึกธรรม จาริกนมัสการและแสดงธรรมกถา ณ สังเวชนียสถาน ไม่มี ๑ มิ.ย. ๒๕๔๗ A421.0 x 29.7274
745自己開発 (ญี่ปุ่น) พัฒนาตน - ไม่มี ๘ ส.ค. ๒๕๕๐ A514.8 x 21.0-